Finance

Banka Slovenije: Izid publikacije Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Spoštovani,

danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, september 2021.  

Iz vsebine: Presežek storitvene menjave je v prvih devetih mesecih 2021 znašal 1,6 mrd EUR, kar je 9,0 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Izvoz vseh storitev se je v prvih devetih mesecih 2021 glede na enako obdobje 2020 povečal za 14,4 %, uvoz pa za 16,6 %. Vrednosti izvoza in uvoza storitev v prvih devetih mesecih 2021 pa so v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019, ko še ni bilo negativnega učinka epidemije covid-19, še vedno nižje, tako je saldo nižji za 0,5 mrd EUR (izvoza je manj za 10,1 %, uvoza pa za 2,4 %). V tem se najbolj odraža vpliv potovanja kot najbolj prizadete vrste storitev, saj so v devetih mesecih 2021 prispevala 0,7 mrd EUR manj k presežku tekočega računa kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Publikacija je na voljo na povezavi.

PR:  BANKA SLOVENIJE Evrosistem | Odnosi z javnostmi

15. 11. 2021

Avtor

Administrator