Finance

Visa predstavlja trajnostni paket Visa eko ugodnosti, ki izdajateljem kartic omogoča zagotavljanje okolju prijaznejših storitev

Paket ugodnosti je del razširjenih trajnostnih rešitev, ki jih družba Visa ponuja svojim strankam 

 

Ljubljana, 24. november 2021 – Visa, vodilno podjetje na področju plačilne tehnologije, je predstavilo trajnostni paket Visa eko ugodnosti (angl. Visa Eco Benefits Bundle), ki vključuje ugodnosti, osredotočene na trajnostni razvoj ter namenjene spodbujanju imetnikov kartic k trajnostnemu potrošniškemu vedenju. Paket Visa eko ugodnosti bo najprej na voljo v Evropi, v naslednjem letu pa bo predstavljen po vsem svetu in bo na voljo vsem strankam družbe Visa. S to novo ponudbo Visa še naprej ohranja vodilno vlogo pri spodbujanju trajnostnega poslovanja in podnebnih ukrepov v tej panogi. Ob tem podpira cilje svojih strank, da bi izpolnile vse večje povpraševanje imetnikov kartic po omogočanju trajnostne potrošnje in življenja.

 

Paket Visa eko ugodnosti bo izdajateljem Visa kartic omogočil, da obstoječim izdelkom in storitvam dodajo ugodnosti, ki so usmerjene v trajnostni razvoj. Na ta način bodo imetniki kartic lažje razumeli vpliv svoje porabe na okolje ter spodbujali trajnostno potrošnjo in ravnanje. Pričakuje se, da bodo razpoložljive funkcije vključevale:  

 

  • Kalkulator ogljičnega odtisa: omogočen bo vpogled v oceno ogljičnega odtisa potrošnikove porabe, ki ga ponuja ecolytiq, pa tudi v oceno temperature, ki imetnikom kartic prikaže vpliv njihovega vedenja na podnebje in kako njihove potrošniške odločitve prispevajo k doseganju cilja 1,5 °C iz Pariškega podnebnega sporazuma
  • Izravnava emisij ogljika: možnost, da imetniki kartic zmanjšajo svoje emisije toplogrednih plinov
  • Personalizirano izobraževanje strank na temo, kako spodbuditi trajnostno potrošnjo  
  • Kartice iz trajnostnih materialov: digitalna potrdila in sodelovanje z družbo CPI Card Group 
  • Donacije okoljskim organizacijam, ko je uporabljena kartica Visa, to vključuje tudi  globalno neprofitno organizacijo One Tree Planted, ki skrbi za pogozdovanje
  • Nagrade za lastnike kartic, ki izkažejo trajnostno ravnanje in potrošnjo 

 

“V družbi Visa se zavedamo nujnosti ukrepanja proti podnebnim spremembam in se zavzemamo za novo obdobje trajnostne ter vključujoče gospodarske rasti,” je dejala Charlotte Hogg, izvršna podpredsednica in izvršna direktorica družbe Visa za Evropo. “Kot gonilna sila globalnega poslovanja imamo priložnost sodelovati s strankami in partnerji po vsem svetu, da bi s tem pomagali vključiti trajnost v plačilni ekosistem ter s tem podprli imetnike kartic in podjetja pri njihovih poslovnih odločitvah pri prehodu k trajnejšem poslovanju.”

 

Glede na nedavno raziskavo GlobeScan, ki je zajela 31.000 posameznikov z 31 tržišč, si potrošniki še naprej zelo želijo trajnostnega življenja. Glede na raziskavo o imetnikih kartic Visa, se želje po trajnostnem življenju prenašajo tudi na bančništvo in plačila. Večina anketirancev v ZDA se je strinjala, da je trajnostni razvoj pomemben, 62 % jih bo zelo verjetno oz. verjetno zaprosilo za plačilno kartico, ki bo usmerjena v trajnostni razvoj. Takšni trendi pa so še posebej vidni med milenijci. V Evropi so kupci izpostavili, da se jim ob izbiri nove kartice varnost oz. zaščita pred goljufijami še vedno zdita najpomembnejši, takoj za njima pa je tudi trajnostna naravnanost.

 

Paket Visa eko ugodnosti predstavlja nadaljevanje zaveze družbe Visa, da je okolju prijazno podjetje. Svoje storitve, izdelke, podatke, povezano omrežje in nenazadnje svoje ime želi uporabiti za spodbujanje trajnostnega poslovanja ter prehoda na brezogljično gospodarstvo. V letošnjem letu se je družba Visa zavezala, da bo ničelne neto emisije dosegla do leta 2040, kar pomeni 10 let hitreje od zastavljenega cilja Pariškega podnebnega sporazuma.

 

“Trajnost je velik izziv našega časa, hkrati pa predstavlja tudi eno največjih priložnosti za finančno industrijo,” je povedal Ulrich Pietsch, soustanovitelj in izvršni direktor družbe ecolytiq. “Z ustreznimi orodji, kot je paket Visa eko ugodnosti, lahko finančna industrija postane gonilna sila sprememb, saj lahko milijone potrošnikov pouči o njihovem vplivu in jim omogoči učinkovito ukrepanje za izgradnjo trajnostne prihodnosti, ki si jo vsi zaslužimo.”

 

Paket Visa eko ugodnosti je najnovejši mejnik družbe Visa na področju trajnostnega razvoja in njihovega vodilnega položaja na tem področju. To priznanje vključuje vključitev v naslednje indekse: Dow Jones Sustainability North American Index, America’s Most Responsible Companies in 100 Most Just Companies.

 

Za več informacij o zavezanosti družbe Visa k trajnostnemu razvoju obiščite: visa.com/ESG.  

 

###

PR: Grayling

24. 11. 2021

Avtor

Administrator