Finance

Banka Slovenije: Izjava guvernerja Boštjana Vasleta po monetarni seji Sveta ECB
Finance

Banka Slovenije: Izjava guvernerja Boštjana Vasleta po monetarni seji Sveta ECB

Spoštovani, pošiljamo izjavo guvernerja Boštjana Vasleta po včerajšnji monetarni seji Sveta ECB. V zahtevnih razmerah pandemije koronavirusa gospodarske razmere v državah evrskega območja, tudi Slovenije, ostajajo zaostrene. V nasprotju s prvim valom, ko je močan padec beležila tudi industrija, so v trenutnem zimskem valu močno prizadete predvsem storitvene dejavnosti. Na finančnih trgih razmere ob podpori…

Finance

V času epidemije spremenjeni vzorci plačevanja potrošnikov

Širjenje okužb s COVID-19 in obsežni preventivni ukrepi za njegovo zajezitev se odražajo tudi v vzorcih plačevanja potrošnikov na prodajnih mestih. V Banki Slovenije v posebni analizi ugotavljamo, da se v drugem valu epidemije pretežno ponavljajo vzorci obnašanja potrošnikov pri uporabi gotovine in plačilnih kartic iz prvega vala: povečali so se zneski posamičnih dvigov na…

Banka Slovenije: Izid publikacije Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije
Finance

Banka Slovenije: Izid publikacije Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije

Spoštovani, danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2021. Iz vsebine: Neto transakcije nefinančnih družb iz najetih posojil pri bankah so bile v tretjem četrtletju 2020 na letni ravni prvič po štirih letih negativne, upadle so za 195 mio EUR. Publikacija je na voljo na povezavi. Lep pozdrav BANKA SLOVENIJE Evrosistem Odnosi…

Banka Slovenije: Izid publikacije Ekonomski odnosi Slovenije s tujino
Finance

Banka Slovenije: Izid publikacije Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Spoštovani, danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2020.  Iz vsebine: Presežek blagovne menjave je v prvih enajstih mesecih 2020 znašal 2,5 mrd EUR in je bil za dobre tri četrtine višji kot v enakem obdobju 2019. Višji presežek je posledica nekoliko nižjega medletnega padca izvoza (-8,5 %) od uvoza (-12,7…

Banka Slovenije: Ob koncu leta ob slabi epidemiološki sliki nadaljevanje zaostrenih gospodarskih razmer
Finance

Banka Slovenije: Ob koncu leta ob slabi epidemiološki sliki nadaljevanje zaostrenih gospodarskih razmer

Spoštovani, danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Gospodarska in finančna gibanja, januar 2021. Iz vsebine: Načini in uspešnost spopadanja z epidemijo vse očitneje krojijo gospodarsko aktivnost držav. Medtem ko se je v nekaterih državah (Kitajska, Indija, Brazilija, ZDA) gospodarska slika tudi ob koncu leta izboljševala, so se v večini celinskih držav Evrope razmere ponovno zaostrile. Tudi…

Banka Slovenije: Izid publikacije Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2021
Finance

Banka Slovenije: Izid publikacije Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2021

Spoštovani, danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2021.   Iz vsebine: Bančni sistem je kljub zaostritvi epidemioloških razmer in poslabšanju pogojev poslovanja v letu 2020 do novembra ustvaril razmeroma visok dobiček, k čemur je pomembno prispeval enkratni učinek združitve dveh bank. Dobiček pred obdavčitvijo je za predlanskim zaostajal za manj…

Finance

Banka Slovenije – Posodobljena primerjava nadomestil, ki jih banke in hranilnice zaračunavajo potrošnikom za plačilne storitve

Spoštovani, v Banki Slovenije skrbimo, da so uporabniki plačilnih storitev čim bolje informirani o nadomestilih, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo za plačilne storitve. Z namenom, da bi bila ocena stroškov plačilnih storitev za uporabnike čim bolj enostavna, smo prenovili spletni pregled tovrstnih nadomestil. Prenovljeni pregled potrošniku omogoča primerjavo paketov pri posamezni banki in hranilnici ter med njimi….

Mastercard raziskava o spremembah v poslovanju malih in srednjih podjetij med epidemijo Covid-19 v Sloveniji
Finance

Mastercard raziskava o spremembah v poslovanju malih in srednjih podjetij med epidemijo Covid-19 v Sloveniji

VSE VEČ SLOVENSKIH PODJETNIKOV SE SOOČA Z LIKVIDNOSTNIMI TEŽAVAMI Mastercard raziskava ponovno potrdila velik vpliv epidemije na poslovanje    Ključne ugotovitve:   Podjetnikov, na katere je epidemija vsaj nekoliko vplivala, je med vprašanimi kar 92 % (skoraj 15 % več kot ob raziskavi po prvem valu epidemije). Najbolj prizadeto področje ostaja število naročil (to velja…

Banka Slovenije: Investicije in njihovo financiranje v Sloveniji
Finance

Banka Slovenije: Investicije in njihovo financiranje v Sloveniji

Spoštovani, skromna rast investicijske dejavnosti, ki smo jo v Sloveniji beležili od leta 2016 dalje, je bila zaradi razmer, vezanih na pandemijo koronavirusa, prekinjena. V Banki Slovenije skupaj z Evropsko investicijsko banko organiziramo kratko spletno razpravo, na kateri bodo domači in tuji strokovnjaki razpravljali o prioritetnih področjih in izzivih, ki bi jih morali v Sloveniji…

Banka Slovenije: Izid publikacije Bilten, december 2020
Finance

Banka Slovenije: Izid publikacije Bilten, december 2020

Spoštovani, danes smo v Banki Slovenije izdali publikacijo Bilten, december 2020. Iz vsebine: Konec novembra so imela gospodinjstva pri drugih monetarnih institucijah v Sloveniji (vključno z neprofitnimi institucijami, ki opravljajo storitve za gospodinjstva) le 301 milijon € ali manj kot 3 % posojil v tuji valuti, v primerjavi z 1.256 € milijoni posojil v tuji valuti (več…

1 2 3 32