Kmetijstvo

Kmetijstvo

NEENAKOPRAVNA OBRAVNAVA REJCEV

Finančna pomoč rejcem govedi je sicer dobrodošla, a bo zaradi nekaterih neživljenjskih določb brez nje ostalo nekaj tisoč kmetij (Ljubljana, 11. maj 2021) – V pripravi je vladni Odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, ki naj bi omogočil…

Pomen čebel za ohranjanje zemlje
Kmetijstvo

Pomen čebel za ohranjanje zemlje

Število prebivalcev na Zemlji se povečuje, s tem se povečuje tudi poraba hrane. Pridelovalci hrane so prisiljeni v intenzivno kmetijstvo in sajenje monokultur. S tem se potrebuje tudi vedno več travnikov za njihovo širjenje kot tudi krčenje gozdov. Na ogromnih površinah, kjer so posejane monokulture pa te pestijo bolezni in škodljivci. Že naši predniki so…

Kmetijstvo

Svetovni dan zemlje ter skrb za čebele in druge opraševalce

Vsako leto 22. aprila obeležujemo »Dan Zemlje«. To je dan namenjen zavedanju o pomenu varovanja okolja in zdravega načina življenja. Z obojim pa je zagotovo povezano tudi ohranjanje čebel in ostalih opraševalcev. Le ti namreč medtem, ko letajo iz cveta na cvet in nabirajo nektar ter cvetni prah, opravljajo pomembno vlogo opraševanja rastlin, katerega  posledica…

V državnih gozdovih v Trnovskem gozdu se skladno z gozdarskimi načrti izvaja redna pomladitvena sečnja
Kmetijstvo

V državnih gozdovih v Trnovskem gozdu se skladno z gozdarskimi načrti izvaja redna pomladitvena sečnja

Sporočilo za javnost po današnjem terenskem ogledu sečnje in spravila v državnih gozdovih v Trnovskem gozdu nad Novo Gorico TRNOVO, 19. aprila 2021 – Sečnja in spravilo lesa v državnih gozdovih v Trnovskem gozdu se izvajata skladno z zakonodajo na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije, ki temeljijo na veljavnih gozdnogospodarskih načrtih za to območje. Gre…

Mednarodni natečaj čebelarske fotografije 2021
Kmetijstvo

Mednarodni natečaj čebelarske fotografije 2021

Ocenjevalna žirija v sestavi: Brane Borštnik, Franc Šivic, Nataša Lilek in Marko Borko je po vnaprej določenih merilih: 1. izpovednost, 2. originalnost, 3. tehnična dovršenost, 4. estetika, 5. urejenost čebelnjaka in okolice, ocenjevala fotografije iz petih tematskih sklopov: 1. Čebela in rastlinski svet; 2. Življenje, biologija in zdravje čebel; 3. Čebelji pridelki in delo čebelarja;…

TRENUTNA OCENA POZEBE KAŽE NA KATASTROFO
Kmetijstvo

TRENUTNA OCENA POZEBE KAŽE NA KATASTROFO

Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) je pripravila pregled škode, ki so jo je povzročile nizke temperature in sneg 7. in 8. aprila. Največ škode so pri tem utrpele sadne vrste na celotnem območju Slovenije tam, kjer so že v polnem cvetu, zato bo škoda katastrofalna. (Ljubljana, 9. april 2021) – Stopnjevanje…

Aprilska pozeba je naredila veliko škode tudi v čebelarstvu.
Kmetijstvo

Aprilska pozeba je naredila veliko škode tudi v čebelarstvu.

Narava ne prizanaša in ne oziraje gre svojo pot, kar smo dobro občutili danes, ko smo bili ponovno deležni izredno nizkih temperatur, ki so na posameznih območjih dosegle najnižjo izmerjeno vrednost za mesec april. Pozaba takšne stopnje povzroči ogromno škode tudi v čebelarstvu. Poleg prizadetosti sadnega drevja je močno prizadeta tudi akacija, ki je za…