Lokalno

Novi lokalni turistični vodniki po Šaleški dolini
Lokalno

Novi lokalni turistični vodniki po Šaleški dolini

  Foto: MOV   Velenje, 21. januar 2021 – V preteklih dneh je Zavod za turizem Šaleške doline 14 domačinom poslal vodniške izkaznice in priznanja za uspešno opravljen tečaj lokalnega turističnega vodnika po Šaleški dolini. Tako imamo sedaj v Register turističnih vodnikov skupno vpisanih 56 lokalnih turističnih vodnikov.   Zavod za turizem Šaleške doline je v sodelovanju…

Jejmo lokalno, povečajmo stopnjo samooskrbe
Lokalno

Jejmo lokalno, povečajmo stopnjo samooskrbe

Foto: MOV   Velenje, 21. januar 2021 – V začetku meseca januarja je potekala zaključna videokonferenca projekta Jejmo lokalno: povečanje stopnje samooskrbe v SAŠA regiji. Pomen lokalno pridelane in predelane hrane je v času epidemije še toliko bolj izrazit. Sodelujoči v projektu, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje (prijavitelj), Društvo Novus, KGZS – Zavod Celje, RA SAŠA, Zavod…

Zbiramo prijave škode zaradi posledic nedavnega potresa
Lokalno

Zbiramo prijave škode zaradi posledic nedavnega potresa

Velenje, 20. januar 2021 – Pozivamo vse občane, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020, da do 29. januarja 2021 na info@velenje.si prijavijo škodo na svojih objektih.   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala Sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020. Mestna občina Velenje zato poziva…

Občanke in občane spodbujamo k elektronski oddaji vlog
Lokalno

Občanke in občane spodbujamo k elektronski oddaji vlog

Velenje, 20. januar 2021 – V Upravi Mestne občine Velenje smo se odločili, da bomo za vlagatelje vlog za obremenitev okolja s hrupom in za prijavo obratovalnega časa ponudili vloge samo v e-obliki. Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (E-vloge in obrazci) bosta po novem obrazca Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom…

Javna razgrnitev in obravnava sprememb prostorskega akta za območje Kajuhova – hudournik Morer
Lokalno

Javna razgrnitev in obravnava sprememb prostorskega akta za območje Kajuhova – hudournik Morer

Osnutek sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu “Kajuhova – hudournik Morer” v Izoli (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN KHM) bo javno razgrnjenv digitalni obliki na strani Občine Izola, v rubrikihttps://rb.gy/yopp7u, v časuod 26. januarja 2021 do vključno 26. februarja 2021. Z namenom preprečiti širjenje bolezni covid-19 bo gradivo razgrnjeno le digitalno, njegova javna…

Spremenjena prometna ureditev v Starem Velenju
Lokalno

Spremenjena prometna ureditev v Starem Velenju

Velenje, 18. januar 2021 – V Starem Velenju izvajamo projekt CTN revitalizacija starotrškega jedra in zarad izvajanja gradbenih del ponovno spreminjamo prometno ureditev. Za ves promet in za pešce bo delno zaprt del Starega trga. Obvoz bo označen in bo potekal preko Ljubljanske ceste (prikaz v priponki). Zapora prometa bo trajala od 20. januarja od 7….

Pomoč mestoma Petrinja in Glina
Lokalno

Pomoč mestoma Petrinja in Glina

Velenje, 18. januar 2021 – Mestna občina Velenje tudi ob tokratni naravni nesreči pomaga. Nedavni potres na Hrvaškem je najbolj prizadel mesti Petrinja in Glina, zato smo se odločili, da jima bomo za odpravo posledic naravne katastrofe namenili sredstva v skupni vrednosti 7.500 evrov.   Mestna občina Velenje je iz proračunske rezerve Mestne občine Velenje namenila finančno…

Nove svetilke pred Centrom Nova
Lokalno

Nove svetilke pred Centrom Nova

Velenje, 18. januar 2021 – Pred Centrom Nova smo sanirali dotrajane stopnice ob mestni uri, saj so odstopale marmorne plošče. Hkrati smo obnovili inštalacijo in vgradili nove svetilke, ki bodo osvetljevale stopnice. Občanke in občane pozivamo, da sporočijo morebitne napake na javni razsvetljavi na brezplačno telefonsko številko Uprave Mestne občine Velenje 080 88 09. Prosimo, da zaradi…

1 2 3 4 9