Okolje

ALPSKI PROSTOR LAHKO Z AMBICIOZNIM PRISTOPOM K RAZOGLJIČENJU POSTANE VZORČNA REGIJA NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB
Okolje

ALPSKI PROSTOR LAHKO Z AMBICIOZNIM PRISTOPOM K RAZOGLJIČENJU POSTANE VZORČNA REGIJA NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB

Ljubljana, 14. 1. 2022 – Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na spletni konferenci skupaj s kolegi ministri razpravljal o preusmeritvi prometa na železnico in o podnebni politiki na podlagi izhodišč, ki jih je pripravila Švica, trenutno predsedujoča Alpski konvenciji. Strinjali so se, da je sodelovanje med alpskimi državami na tem področju…

OBJAVA RAZPISOV IZ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST – ODVAJANJE ODPADNE VODE IN VODOVODNI SISTEM
Okolje

OBJAVA RAZPISOV IZ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST – ODVAJANJE ODPADNE VODE IN VODOVODNI SISTEM

Ljubljana, 11. 1. 2022 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)« in »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot…

JAVNA PREDSTAVITEV REGIJSKEGA PARKA POHORJE
Okolje

JAVNA PREDSTAVITEV REGIJSKEGA PARKA POHORJE

Ljubljana, 11. 1. 2022 – Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo predlog Uredbe o regijskem parku Pohorje. Za ovršje masiva Pohorja, ki predstavlja bodoči regijski park, je značilna izredna naravna ohranjenost in krajinska pestrost s pogostimi in izjemnimi naravnimi pojavi. Specifičen in pester rastlinski in živalski svet pogojuje neprepustna silikatna podlaga,…

SLOVENIJA DO KROŽNEGA GOSPODARSTVA S SISTEMSKIM PREHODOM PO METODOLOGIJI DEEP DEMONSTRATION
Okolje

SLOVENIJA DO KROŽNEGA GOSPODARSTVA S SISTEMSKIM PREHODOM PO METODOLOGIJI DEEP DEMONSTRATION

Ljubljana, 6. 1. 2022 – Nedavno so se odvile prve spletne delavnice, ki zaganjajo aktivnosti Deep Demonstration: model sistemskega prehoda v krožno, regenerativno, brezogljično gospodarstvo v Sloveniji. Gre za model, po katerem je Slovenija postala prvo inovativno okolje v Evropski uniji za uvedbo sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo po metodologiji Deep Demonstration. Cilj je jasen…

Slovensko predsedovanje Svetu EU pomembno prispevalo k implementaciji Evropskega zelenega dogovora
Okolje

Slovensko predsedovanje Svetu EU pomembno prispevalo k implementaciji Evropskega zelenega dogovora

Ljubljana, 4. 1. 2022 – Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na novinarski konferenci predstavil ključne dosežke Ministrstva za okolje in prostor v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Ministrstvo je doseglo uspehe tako na okoljskem kot prostorskem področju. »Večina dogodkov je potekala v fizični obliki, kar še posebej krepi učinkovitost dogovarjanja, izmenjave…

Z JANUARJEM JAVNI NAJEM STANOVANJ
Okolje

Z JANUARJEM JAVNI NAJEM STANOVANJ

Ljubljana, 20. 12. 2021 – Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju javnega najema stanovanj, ki ureja vse faze izvajanja javnega najema stanovanj. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je podlaga za sprejem uredbe, določa, da začne Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvajati javni najem stanovanj 1. januarja 2022. Uredba določa vsebine javnega…

JAVNA RAZPRAVA NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA DO 2027
Okolje

JAVNA RAZPRAVA NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA DO 2027

Ljubljana, 20. 12. 2021 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje 2022 – 2027, predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2022 – 2027  ter predlog dopolnitve Programa ukrepov upravljanja voda. Pripombe in predloge lahko posredujete…

Okolje

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda Vsi lastniki priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda* so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s spremembami) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter…

PROJEKT PILOT MOP – LOKALNE SKUPNOSTI SO KLJUČNI DELEŽNIKI DIGITALNE PREOBRAZBE PROSTORA
Okolje

PROJEKT PILOT MOP – LOKALNE SKUPNOSTI SO KLJUČNI DELEŽNIKI DIGITALNE PREOBRAZBE PROSTORA

Ljubljana, 17. 12. 2021 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) stopa po poti digitalne preobrazbe prostora. Vzpostavljajo se informacijske rešitve, ki podpirajo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in graditve, ter zbirke podatkov o prostoru, nepremičninah in okolju. Zavedajoč se kompleksnosti digitalne preobrazbe in zahtevnosti nalog, ki jih nalaga aktualna prostorska in gradbena zakonodaja,…

Okolje

MINISTER VIZJAK PRED INTEREPLACIJO ZAVRNIL VSE OČITKE

Ljubljana, 17. 12. 2021 – Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je pred interpelacijo, ki jo je v Državnem zboru RS proti njemu vložila opozicija, zavrnil vse očitke. V izjavi za medije je poudaril, da interpelacijo jemlje zelo resno in tudi zelo osebno, možnost odstopa pa je zavrnil. »Interpelacija zoper mene je v…

1 2 3 5