Okolje

Novi izzivi na območju mejne Mure v okviru projekta goMURra
Okolje

Novi izzivi na območju mejne Mure v okviru projekta goMURra

Gornja Radgona / Bad Radkersburg, 22. oktober 2021 – Bilateralni EU projekt goMURra (Interreg Program V-A Austria-Slovenija) je bil odobren aprila 2018 in je nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja ter skupnih aktivnosti ob mejni Muri v okviru Avstrijsko- slovenske komisije za Muro.    Sedem projektnih partnerjev iz Avstrije in Slovenije je v zadnjih treh letih in pol…

Količina rabe vode se ni  povečala. Večletni neurejen problem s koncesijo se je uredil, Terme Čatež se ne bodo mogle več izmikati obveznostim v zvezi z rabo termalne vode  
Okolje

Količina rabe vode se ni  povečala. Večletni neurejen problem s koncesijo se je uredil, Terme Čatež se ne bodo mogle več izmikati obveznostim v zvezi z rabo termalne vode  

  Podatki oziroma objavljena dejstva v prispevku so povsem iztrgani iz konteksta. Gre namreč ravno nasprotno: za ureditev obstoječih rab na podlagi zatečenega stanja, za kar si je Ministrstvo za okolje in prostor prizadevalo dolgo vrsto let. MOP je v sodelovanju z inšpekcijskimi službami rešilo stanje, pri čemer so bile Terme Čatež med najbolj zavzetimi…

IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE ZA GRADNJO JUŽNEGA DELA TRETJE RAZVOJNE OSI
Okolje

IZDANO GRADBENO DOVOLJENJE ZA GRADNJO JUŽNEGA DELA TRETJE RAZVOJNE OSI

Ljubljana, 22. 10. 2021 – Ministrstvo za okolje in prostor je Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo južnega dela tretje razvojne osi, in sicer za prvi odsek hitre ceste med dolenjsko avtocesto in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Investitor gradnje tretje razvojne osi…

Zaključni dogodek Interreg SI-AT projekta goMURra
Okolje

Zaključni dogodek Interreg SI-AT projekta goMURra

V okviru Interreg SI-AT projekta goMURra vas, v petek, 22.oktobra 2021, vabimo najprej na virtualni zaključni dogodek s predstavitvijo končnih rezultatov projekta goMURra in kasneje na virtualno novinarsko konferenco. Od Šentilja do Radencev v Sloveniji oziroma od Spielfelda do Sicheldorfa v Avstriji se razprostira prav posebno gospodarsko in bivalno območje, kjer sredi njega teče mejna reka Mura….

10. OBLETNICA DELOVANJA SKUPNOSTI NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE
Okolje

10. OBLETNICA DELOVANJA SKUPNOSTI NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE

Ljubljana, 20. 10. 2021 – Na današnji dan leta 2011 je na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje v Notranjih goricah potekalo ustanovno srečanje vseh zaposlenih znotraj uprav takratnih naravnih parkov. 11 predstavnikov upravljavcev takratnih zavarovanih območij narave je podpisalo Dogovor o ustanovitvi Skupnosti naravnih parkov Slovenije (SNP), ki letos tako praznuje 10. obletnico. Danes SNP…

POSTAVITEV BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI NA POT OKREVANJA
Okolje, Politika

POSTAVITEV BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI NA POT OKREVANJA

Od 11. do 15. oktobra 2021 bo potekalo virtualno zasedanje pogodbenic Konvencije Združenih narodov (ZN) o biotski raznovrstnosti (CBD COP15), namenjeno pripravam na pogajanja ciljev za biotsko raznovrstnost do 2030 in 2050, zaključilo pa se bo z zasedanjem v živo naslednje leto. Zasedanja na visoki ravni  se je udeležil minister za okolje in prostor mag….

Velenjska plaža že četrtič zapored najboljše naravno kopališče 2021
Družabno, Lokalno, Okolje, Splošno, Turizem

Velenjska plaža že četrtič zapored najboljše naravno kopališče 2021

  Danes opoldne so razglasili najboljša kopališča v Sloveniji in podelili priznanja finalistom akcije Slovenia´s Hidden Gems. Podžupanja Aleksandra Vasiljević je v imenu župana Mestne občine Velenje Petra Dermola prevzela priznanje in sicer je Velenjska plaža v kategoriji naj naravnih kopališč po mnenju slovenskih kopalk in kopalcev osvojila 1. mesto.   Podžupanja Aleksandra Vasiljević je…