Splošno

Izvajanje projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje – zahod
Splošno

Izvajanje projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje – zahod

  Velenje, 14. februar 2020 – V teh dneh smo začeli z izvedbo projekta CTN Mestno kolesarsko omreľje – zahod. Skupna vrednost izgradnje 8.171 metrov kolesarskih poti, ątirih pokritih kolesarskih parkiriąč, dveh novih Bicy postaj s kolesi in večjega zunanjega parkiriąča za skoraj 200 koles znaąa 1,8 milijona evrov. Od tega bomo večji del sredstev črpali iz evropskih…

Novinarska konferenca
Splošno

Novinarska konferenca

Strateškega sveta za metalurgijo (SSM)v sredo,19. februarja ob 10. uriv Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski ulici 1 v Ljubljani Načrti Evropske komisije za doseganje ciljev podnebne nevtralnosti EU do 2050 bodo močno vplivali na industrijo v Sloveniji. V luči sprejemanja Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) si člani Strateškega sveta za metalurgijo prizadevajo, da se…

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS
Splošno

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS

Več kot polovica presežka v plačilni bilanci na račun NemčijePresežek tekočega računa pri 6,7 % BDP v 2019 V letu 2019 je presežek tekočega računa po podatkih Banke Slovenije (plačilna bilanca) znašal 3,2 mrd EUR, kar je bilo za 566 mio EUR več kot v letu 2018. Bolj kot presežek menjave blaga (povečanje za 204…

NEPN 4.1 je razočaral: cilji so ambiciozni, poti do njih nerealne
Splošno

NEPN 4.1 je razočaral: cilji so ambiciozni, poti do njih nerealne

  Še pred zaključkom javne obravnave je GZS na pristojne institucije posredovala svoje stališče in predloge glede Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.V stališču je med drugim zapisala, da jeNEPN 4.1 razočaral.Cilji so ambiciozni, poti do njih pa nerealne, predragein bodo posledično povzročilepreveč žrtev na strani prebivalstva in gospodarstva.Toda lahko bi bilo drugače. Ob bolj realnem…

Javni poziv promotorjem za dokončanje poslovnega dela Olimpijskega centra Koper
Splošno

Javni poziv promotorjem za dokončanje poslovnega dela Olimpijskega centra Koper

  Mestna občina Koper išče zasebnega partnerja za dokončanje poslovnega dela objekta Olimpijskega centra Koper. Pred dnevi je objavila javni poziv promotorjem za podajo vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, na katerega se lahko zainteresirani prijavijo do 3. marca, do 14. ure. Gradnjo še zadnjega, poslovnega dela v večnamenskem objektu Olimpijskega centra Koper bo…

Sprejet program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli
Splošno

Sprejet program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli

    Izola, 14. februar 2020 – Na 9. redni seji Občinskega sveta občine Izola so svetniki med drugim sprejeli program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za vzhodno območje industrijske cone v Izoli ter poslovni načrt izolskega komunalnega podjetja za leto 2020.   Občinski svet je sprejel predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in…

Največ znanja na Eko kvizu pokazali šolarji iz Globokega
Splošno

Največ znanja na Eko kvizu pokazali šolarji iz Globokega

V Javnem podjetju Komunala Brežice, ki velja za eno najbolj inovativnih komunalnih podjetij pri nas, veliko pozornosti namenjajo okoljskemu ozaveščanju predšolskih in osnovnošolskih otrok. Že peto leto zapored skupaj z učitelji izvajajo ekološki projekt Ohranimo čisto okolje. V sklopu projekta so izpeljali Eko kviz za 6. razrede v sedmih brežiških osnovnih šolah. Na Eko kvizu,…

#factfriday #09DIGGIT
Splošno

#factfriday #09DIGGIT

#factfriday »Glitch« opozarja na napake sodobnega sveta Pod podobo letošnjega DIGGIT-a se je podpisala ekipa agencije Luna \TBWA, v kateri so Maja Burja, Maša Butara, Eva Goričan, Matt Penko in Nuša Willenpart. Kot lahko opazite, v njej prevladuje digitalni element, ‘glitch’. Ta simbolično predstavlja napake sodobnega sveta in vzpostavlja dialog z okoljevarstveno problematiko, spolno neenakostjo…

Ob 20. obletnici odličnih pekovskih izdelkov podpisan sporazum o krepitvi medsebojnega sodelovanja na področju razvoja kadrov v pekarski panogi
Splošno

Ob 20. obletnici odličnih pekovskih izdelkov podpisan sporazum o krepitvi medsebojnega sodelovanja na področju razvoja kadrov v pekarski panogi

  Sekcija za pekarstvo, ki deluje v okviru GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS – ZKŽP) in ključne izobraževalne organizacije so danes podpisali poseben sporazum o krepitvi sodelovanja na področju razvoja kadrov v pekarski panogi. Sporazum je bil podpisan ob letošnji 20. obletnici Odličnih pekovskih izdelkov – prvega in edinega nacionalnega ocenjevanja kakovosti…

Javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin
Splošno

Javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin

  Velenje, 13. februar 2020 – Vse lastnike nepremičnin, ki so podali pripombe k predlogu modelov vrednotenja in so se nanašale na zarise vrednostnih con ter višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju mestne občine, obveščamo, da bo od 17. februarja do vključno 14. marca na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje (Titov trg 1) potekala javna razgrnitev…

1 2 3 4 5 561