Splošno

Potrdilo o obstoju višje sile
Splošno

Potrdilo o obstoju višje sile

V zvezi z vprašanji, ki nam jih zastavljajo člani, ali Gospodarska zbornica Slovenije lahko izda potrdilo o obstoju višje sile,  podajamo pojasnilo v nadaljevanju. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo seznanjeni, da pogodbe, ki so jih sklenile gospodarske družbe s tujimi partnerji, lahko vsebujejo klavzule, ki določajo, da se višja sila dokazuje s potrdilom zbornice. Določene zbornice po…

Osebno vročanje v času koronavirusa
Splošno

Osebno vročanje v času koronavirusa

  Stranke Javnih listin GZS, ki morajo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku osebno prevzemati pošiljke v zvezi z licencami in dovolilnicami, obveščamo o ukrepih Pošte Slovenije:   Od ponedeljka, 16. 3. 2020, naprej bo način zagotavljanja določenih poštnih storitev prilagojen in nujno ne bo zahteval obiska pošte ali osebnega kontakta z dostavljavcem. Dostavljavci bodo…

GZS Vladi poslala predloge ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi koronavirusa
Splošno

GZS Vladi poslala predloge ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi koronavirusa

GZS je danes predsedniku Vlade RS Janeza Janšo, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku ter vodji posvetovalne skupine vlade posredovala nabor ukrepov za zagotavljanje finančne stabilnosti in likvidnosti, ukrepov na področju trga dela ter ukrepov za zagon  gospodarstva. Razmere v slovenskem gospodarstvu se namreč izjemno zaostrujejo, kar GZS dnevno spremlja na panožnem in regijskem področju. GZS “KORONA” PREDLOGI>>   PR: GZS

Sprejet ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev
Splošno

Sprejet ukrep odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Državni zbor je 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki omogoča odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji, ki so posledica razglasitve epidemije koronavirusa. Po tem zakonu banka ali hranilnica odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12…

Sprejeti ukrepi na področju plač in prispevkov
Splošno

Sprejeti ukrepi na področju plač in prispevkov

Državni zbor je 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPP), ki z namenom ohranitve delovnih mest zaradi posledic koronavirusa ureja: DELNO POVRAČILO IZPLAČANIH NADOMESTIL PLAČE DELAVCEM PRI DELODAJALCIH, KI JIM ZAČASNO NE MOREJO ZAGOTAVLJATI DELA ZARADI POSLEDIC EPIDEMIJE Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko…

inOrbit 2020 – dobre ideje in rešitve se porodijo tudi v kriznih časih
Splošno

inOrbit 2020 – dobre ideje in rešitve se porodijo tudi v kriznih časih

Spoštovani, konec minulega tedna se je odvila šesta konferenca inOrbit 2020, največja regionalna konferenca digitalnega marketinga, ki se je letos zaradi izrednih razmer preselila na splet. Trenutna situacija, vezana na širjenje virusa COVID-19, je organizatorja, podjetje Red Orbit, postavila pred velik izziv, ki pa so ga z inovativno rešitvijo, veliko truda in izjemno fleksibilnostjo uspešno premostili. Ekipa…

Če ugasne malo gospodarstvo, bodo posledice katastrofalne
Splošno

Če ugasne malo gospodarstvo, bodo posledice katastrofalne

Mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki potrebujejo večmilijardno pomoč, če želi naša država čim prej okrevati po končani epidemiji koronavirusa. Slovenija sloni na malem gospodarstvu, ki je gonilna sila naše države. Če to ugasne, bodo posledice katastrofalne za vse državljane. Na to je danes med drugim opozorila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in ministru Počivalšku predlagala dodatne ukrepe za pomoč…

Brezplačni dostop do številnih evropskih standardov za medicinske pripomočke in osebno zaščitno opremo
Splošno

Brezplačni dostop do številnih evropskih standardov za medicinske pripomočke in osebno zaščitno opremo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo V okviru ukrepov za boj proti virusu COVID-19 se Evropska komisija skupaj s standardizacijskimi organi, industrijo in državami članicami trudi, da bi povečala razpoložljivost mask, rokavic, oblek in drugih medicinskih potrebščin, tudi v smeri povečanja proizvodnje obstoječih proizvajalcev, olajšanje uvoza in aktiviranje alternativnih načinov proizvodnje opreme. Organizaciji CEN in…

GZS VLADI RS POSLALA PREDLOGE UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI KORONAVIRUSA
Splošno

GZS VLADI RS POSLALA PREDLOGE UKREPOV ZA POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI KORONAVIRUSA

  GZS je danes predsednikuVlade RS Janeza Janšo, ministruza gospodarski razvoj in tehnologijo ZdravkuPočivalškuter vodjiposvetovalneskupinevlade posredovalanabor ukrepov za zagotavljanje finančnestabilnosti in likvidnosti, ukrepovna področju trga dela ter ukrepov za zagon gospodarstva. Razmere v slovenskem gospodarstvu se namreč izjemno zaostrujejo, kar GZS dnevno spremlja na panožnem in regijskem področju.Med predlaganimi ukrepi so na področju zagotavljanja finančne…

1 3 4 5 6 7 599