Politika

Tanja Fajon napovedala, kaj bo nova vlada naredila v prvih 100 dneh

Predsednica SD Tanja Fajon je danes s svojo ekipo predstavila, kaj bodo Socialni demokrati naredili v prvih 100 dneh nove vlade.

. . .
 “Ne bo časa za učenje. Okoliščine bodo zahtevale odločitve. Biti bo treba pripravljen od prvega dne naprej,” je poudarila Tanja Fajon.

“Socialni demokrati smo vsak dan med ljudmi. Čutimo velikanski val, ki bo prihodnjo nedeljo prinesel spremembe,” je uvodoma - točno 10 dni pred volilno nedeljo - povedala Tanja Fajon. Predstavila je 5 x 5 ukrepov za prvih 100 dni nove vlade. Na prvi seji vlade bo imenovan državni sekretar, odgovoren za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu, da uresniči prvo prioriteto SD: vsem ljudem pregled pri specialistu v roku 30 dni. 

Prav tako bodo podprli predlog zakona proti škodljivim ukrepom sedanje vlade, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec, in sprejeli zakon o amnestiji za kaznovane protivladne protestnike in protestnice. “Sprejeli bomo novelo zakona o javni RTV za takojšen umik politike iz organov upravljanja in nadzora, s tem pa povrnitev neodvisnosti javnega RTV servisa,” je Tanja Fajon dejala ob predstavljanju odločitev prve seje nove vlade, na kateri bodo poskrbeli tudi za kadrovsko normalizacijo z zamenjavo direktorjev ključnih institucij, kot so na primer Policija, Urad vlade za komuniciranje in DUTB.

V času do prvih 100 dni nove vlade bodo Socialni demokrati sprejeli rešitve v zdravstvenem, socialnem, razvojnem in trajnostnem paketu. Med zdravstvenimi ukrepi je Tanja Fajon izpostavila urgentni program skrajšanja čakalnih dob in zagotovitev osebnega zdravnika za 133.000 oseb, v socialnem paketu pa uzakonitev brezplačne šolske prehrane s 1. septembrom 2022 in povečanje dostopnosti do varstvenega dodatka za upokojence z najnižjimi prejemki. 

V razvojnem paketu je napovedala popravke nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, da Slovenija izkoristi vsa razpoložljiva povratna in nepovratna evropska sredstva, napovedala pa je tudi reševalni sklad za pomoč gospodarstvu v vrednosti 1,5 milijarde evrov zaradi naraslih cen energije in surovin. V trajnostnem paketu je izpostavila regulacijo cen energentov z omejitvijo najvišje dovoljene cene elektrike ter sprejem zakona o izgradnji 10.000 javnih najemnih stanovanj.

Tanja Fajon verjame, da bodo ti ukrepi deležni podpore tudi pri partnerjih, s katerimi želi SD oblikovati novo vlado, s temi rešitvami pa se Socialni demokrati po njenih besedah pripravljajo tudi na pogajanja za oblikovanje koalicijskega sporazuma.


UKREPI V PRVIH 100 DNEH NOVE VLADE

Prva seja vlade:

 • imenovanje državnega sekretarja, odgovornega za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu, da uresničimo svojo prvo prioriteto: vsem ljudem zagotovimo pregled pri specialistu v roku 30 dni.
 • podpora predlogu zakona proti škodljivim ukrepom sedanje vlade, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec,
 • sprejem zakona o amnestiji za kaznovane protivladne protestnike in protestnice,
 • sprejem novele zakona o javni RTV za takojšen umik politike iz organov upravljanja in nadzora, s tem pa povrnitev neodvisnosti javne radiotelevizije,
 • kadrovska normalizacija z zamenjavo direktorjev ključnih institucij, kot so na primer Policija, Urad vlade za komuniciranje, DUTB…

V času do prvih 100 dni nove vlade bomo sprejeli naslednje rešitve v zdravstvenem, socialnem, razvojnem in trajnostnem paketu. 

Zdravstveni paket:

 • urgentni program skrajšanja čakalnih dob in zagotovitev osebnega zdravnika za 133.000 oseb,
 • določitev referenčnih cen zdravstvenih storitev,
 • omejitev hkratnega dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju,
 • ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in
 • sprejem programa skrbi za duševno zdravje s posebnim poudarkom na mladih.

Socialni paket:

 • uzakonitev brezplačne šolske prehrane s 1. septembrom 2022,
 • povečanje dostopnosti do varstvenega dodatka za upokojence,
 • obvezna zaposlitev pomožnega osebja (čistilke, varnostniki) znotraj javnega sektorja kot zgled za odpravo prekarnosti,
 • ureditev dela na daljavo in pravice do odklopa,
 • obuditev socialnega partnerstva in začetek pogovorov za desetletni socialni sporazum.

Razvojni paket:

 • sprememba nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost z uporabo vseh razpoložljivih nepovratnih in povratnih virov,
 • reševalni sklad za pomoč gospodarstvu: pomoč zaradi cen energije in surovin v višini 1,5 milijarde evrov (v obliki posojil in poroštev op.p.)
 • vzpostavitev agencije za razvoj in agencije za prebojne tehnološke inovacije,
 • sprejem zakona o slovenskih demografskih rezervah za dolgoročno stabilnost pokojnin,
 • zakonska ureditev deležbe delavcev pri dobičku in solastništva zaposlenih.

Trajnostni paket:

 • regulacija cen energentov in omejitev najvišje dovoljene cene elektrike (energetska kapica),
 • sprejem resolucije o razglasitvi podnebne in okoljske krize,
 • sprejem Energetskega koncepta Slovenije kot odgovor na potrebo po diverzifikaciji virov in spodbudo razvoju obnovljivih virov energije,
 • sprejem zakona o izgradnji 10.000 javnih  najemnih stanovanj in regulacija najemnin,
 • sprejem strategije varovanja vodnih virov.

PR: SD
. . .

Editor

Avtor pri si24.news