Lokalno

AVTOBUSNI POSTAJALIŠČI PRI VELIKI STARI VASI ŽE Z NOVIMA NADSTREŠNICAMA

Sredi oktobra 2022 se je pričela rekonstrukcija lokalne ceste v Veliki Stari vasi, in sicer od konca naselja, mimo novega zadrževalnika Veliki potok, do odcepa za Gradišče. Šlo je za celotno preplastitev ceste, v dolžini cca. 1 km

. . .
Sredi oktobra 2022 se je pričela rekonstrukcija lokalne ceste v Veliki Stari vasi, in sicer od konca naselja, mimo novega zadrževalnika Veliki potok, do odcepa za Gradišče. Šlo je za celotno preplastitev ceste, v dolžini cca. 1 km, v sklopu del pa se je uredilo tudi odvodnjavanje meteornih voda iz območja ceste, prav tako se je izvedla rekonstrukcija mostu čez Veliki potok.

Cesta je danes lepo prenovljena. Poleg nove asfaltne prevleke je dobila tudi nove talne označbe, dogradili pa smo tudi avtobusni postajališči pri Veliki Stari vasi, tako v smeri proti Grosupljemu kot proti Polici, in vzpostavili nov prehod za pešce. Avtobusni postajališči sta sedaj dobili še novi nadstrešnici in dodatno razsvetljavo, prehod za pešce pa se je, za še varnejši prehod čez cesto, uredil v povišani izvedbi. Most je dobil tudi novo ograjo.

Še dodatno pa se urejata še dve novi avtobusni postajališči, pred križiščem za Dole.
Jana Roštan

VIR: Občina Grosuplje
. . .

Editor

Avtor pri si24.news