Kategorija: Okolje

Sveža sporočila za javnost, novičke in ostale publikacije

TERENSKI OBISK MINISTRA BREŽANA NA TEMO VODOOSKRBE SLOVENSKE ISTRE IN KRAŠKEGA ZALEDJA

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je danes z državnim sekretarjem mag. Matejem Skočirjem obiskal vse župane občin, ki sodelujejo v projektu ureditve oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja.

MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR AKTIVNO SODELUJE Z OBČINAMI

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je udeležil srečanja vlade z župani na Brdu pri Kranju. Minister Uroš Brežan se je na začetku mandata zavezal k rednemu komuniciranju ter usklajevanju z združenji in predstavniki občin

BASF ponovno nagrajuje zagonska podjetja in posamezne inovatorje iz Slovenije

Odprte so prijave na veliki inovacijski natečaj BASF Innovation Hub 2023.

EK želi na pomorskih poteh ničelne emisije

Evropska komisija je predstavila pet zakonodajnih predlogov za posodobitev pravil EU o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. Ker 75 % zunanje trgovine EU poteka po morju.

Ukrepi za naravo in ljudi Ministrstva za naravne vire in prostor

Prebivalcem slovenske Istre in kraškega zaledja bomo zagotovili oskrbo s pitno vodo.

EU napreduje pri ciljih trajnostnega razvoja

Eurostat je objavil poročilo o napredku EU pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Poročilo kaže, da je EU v zadnjih petih letih dosegla napredek pri doseganju večine ciljev v skladu s prednostnimi nalogami Komisije na ključnih področjih politike, kot so evropski zeleni dogovor, osmi okoljski akcijski program

Loading...