Kategorija: Okolje

Sveža sporočila za javnost, novičke in ostale publikacije

ZAČETEK PROGRAMA URBACT IV

Na Programu evropskega teritorialnega sodelovanja, (angleško The Urban Development Network Programme-URBACT) festivalu mest v Parizu (14.–16. junij 2022)

MINISTER BREŽAN NA ODPRTJU NOVEGA BAZENSKEGA KOMPLEKSA V SLOVENJ GRADCU

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je nagovoril udeležence odprtja novega bazenskega kompleksa v Slovenj Gradcu.

MOP IZDAL NOVO PRIPOROČILO: ODLOK O UREJENOSTI NASELIJ IN KRAJINE

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo novo priporočilo Odlok o urejenosti naselij in krajine, ki je namenjeno občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom

ZAKLJUČEK ZASEDANJA POMOŽNIH TELES OKVIRNE KONVENCIJE ZN O SPREMEMBI PODNEBJA

Zaključila so se dvotedenska pogajanja na 56. zasedanju dveh pomožnih delovnih teles Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC)

OBJAVLJENI RAZPISI ZA PROJEKTE V OKVIRU PROGRAMA LIFE ZA LETO 2022

Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov

PODNEBNO OGLEDALO 2022

Izšlo je peto Podnebno ogledalo 2022 - dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP).

Loading...