Gospodarstvo

Članice Svetovne trgovinske organizacije na ministrski konferenci odločale o razvojnih vprašanjih

Članice Svetovne trgovinske organizacije (WTO) so na 13. ministrski konferenci (MC13) sprejele odločitve o razvojnih vprašanjih in se zavezale k nadaljevanju reformnega procesa ter aktualnih pogajanj, vključno s sistemom za reševanje sporov. Konference se je udeležila tudi delegacija Republike Slovenije pod vodstvom državnega sekretarja mag. Dejana Židana.

. . .
Članice Svetovne trgovinske organizacije (WTO) so na 13. ministrski konferenci (MC13) sprejele odločitve o razvojnih vprašanjih in se zavezale k nadaljevanju reformnega procesa ter aktualnih pogajanj, vključno s sistemom za reševanje sporov. Konference se je udeležila tudi delegacija Republike Slovenije pod vodstvom državnega sekretarja mag. Dejana Židana.

13. ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije se je udeležila tudi delegacija Republike Slovenije pod vodstvom državnega sekretarja mag. Dejana Židana. | Avtor: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

V Abu Dabiju se je 1. marca 2024 opolnoči zaključila 13. ministrska konferenca (MC13) z ministrsko deklaracijo, ki določa program reforme organizacije. Ministri so obnovili zavezo, da bodo leta 2024 v celoti oživili sistem za reševanje sporov, in se dogovorili, da bodo izboljšali uporabo določb o posebni obravnavi za države v razvoju in manj razvite države. Dogovorili so se tudi za nadaljevanje pogajanj na vseh aktualnih področjih, za katera na MC13 še niso uspeli doseči soglasja kljub pripravljenosti velike večine članstva WTO.

Slovenija je kot država članica Evropske unije (EU) stališča do MC13 usklajevala v okviru Sveta EU za zunanje zadeve – trgovina.

Državni sekretar mag. Dejan Židan je na zasedanju Sveta poudaril: »Dobro delujoč multilateralni trgovinski sistem, ki zagotavlja pravično in na pravilih temelječo trgovino, je za Slovenijo kot odprto in izvozno usmerjeno državo ključnega pomena. Soočamo se z večplastno globalno krizo, ki zahteva odločen odziv. WTO moramo zato posodobiti in sistem usposobiti za odzivanje na trgovinske izzive 21. stoletja. Slovenija verjame v učinkovite multilateralne rešitve, ki spodbujajo trgovino kot dejavnik trajnostnega družbenega in ekonomskega razvoja. V tem pogledu tudi pozdravljamo pristop novih članic k WTO in podpiramo države, ki so še v pristopnem procesu, še posebej države Zahodnega Balkana.«

Članice WTO so na MC13 sprejele Ministrsko deklaracijo iz Abu Dabija, v kateri so se zavezale h krepitvi multilateralnega trgovinskega sistema z osrednjo vlogo WTO v smeri boljšega odzivanja na sodobne trgovinske izzive. Ministrska deklaracija poudarja pomen razvojnega vidika pri delu WTO in vlogo multilateralnega trgovinskega sistema pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja iz agende Združenih narodov 2030, vključno s prispevkom žensk v trgovini. Članice so v deklaraciji izpostavile tudi pomen storitev, saj te ustvarijo več kot dve tretjini svetovne gospodarske proizvodnje in predstavljajo več kot polovico vseh delovnih mest. WTO bo nadaljevala s pregledom izkušenj iz pandemije covid-19 za oblikovanje učinkovitih rešitev v primeru prihodnjih pandemij.

Poleg ministrske deklaracije prinaša sveženj odločitev z MC13 rezultate glede nadaljnje reforme WTO, podaljšanje moratorija na elektronsko trgovino ter izboljšanje posebne in drugačne obravnave za države v razvoju in manj razvite države.

Članice WTO so na MC13 sprejele Ministrsko deklaracijo iz Abu Dabija, v kateri so se zavezale h krepitvi multilateralnega trgovinskega sistema z osrednjo vlogo WTO v smeri boljšega odzivanja na sodobne trgovinske izzive. | Avtor: Svetovna trgovinska organizacija

Reforma sistema za reševanja sporov

Članice so sprejele ministrsko odločitev, v kateri so potrdile pomen dosedanjega dela, ki naj bi do konca leta 2024 vsem članicam zagotovilo celovit in dobro delujoč sistem reševanja sporov. Ministri so se zavzeli za pospešitev razprave, ki naj gradi na doseženem napredku in razreši odprta vprašanja, vključno s pritožbeno stopnjo. Sistem je ključnega pomena za splošno legitimnost WTO in za zaustavitev erozije mednarodnih trgovinskih pravil.


Razvojna vprašanja

Na začetku konference so ministri potrdili pristop Komorov in Vzhodnega Timorja k WTO, prvih novih članic po letu 2016. Sprejeli so tudi ministrsko odločitev o konkretnih ukrepih za olajšanje prehoda najmanj razvitih držav na višjo stopnjo razvoja ter obnovili ministrsko odločitev o delovnemu programu za mala gospodarstva. Kot odgovor na 23 let star mandat so sprejeli ministrsko odločitev o bolj učinkovitem izvajanju posebne in drugačne obravnave za vse države v razvoju in manj razvite države na ključnih področjih standardov za dostop do trga, ki bo tem državam olajšala izpolnjevanje obveznosti, uveljavljanje pravic in vključevanje v svetovno trgovino.


Povezava trgovine in trajnostnega razvoja

Ministri so razpravljali o povezavi trgovine s trajnostnim razvojem in družbeno-ekonomskim vključevanjem, ki sta v središču trenutnih političnih, gospodarskih in okoljskih izzivov. Članice priznavajo vlogo, ki jo imata trgovina in WTO pri krepitvi vloge žensk, širjenju priložnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja ter pri doseganju trajnostnega razvoja v vseh treh razsežnostih – gospodarski, družbeni in okoljski.


Elektronska trgovina

Članice so sprejele ministrsko odločitev, s katero se bo do naslednje ministrske konference (MC14) oziroma za naslednji dve leti (do konca marca 2026) ohranilo dosedanjo prakso moratorija na uvozne carine na elektronske prenose (e-moratorij), kar vključuje aplikacije, programsko opremo, igre ter digitalno prenesene vsebine. Podaljšanje je ključnega pomena tako za majhna in srednje velika podjetja kot za potrošnike, saj digitalna trgovina predstavlja že skoraj četrtino svetovne trgovine in še pridobiva na pomenu. Odločitev obenem ohranja delovni program za elektronsko trgovino, ki se osredotoča na izzive in ​​priložnosti za države v razvoju in najmanj razvite države.


Ribištvo

Na konferenci je listine o sprejetju sporazuma o prepovedi najbolj škodljivih subvencij v ribištvu z 12. ministrske konference (MC12) predložilo še deset članic WTO (Brunej, Čad, Filipini, Južna Afrika, Malezija, Norveška, Ruanda, Savdska Arabija, Togo in Turčija), s čimer se je skupno število povečalo na 71, s tem pa so se povečali tudi obeti za uveljavitev sporazuma. Kljub večinski podpori na MC13 ni bil dosežen dogovor o nadgradnji sporazuma z MC12 s prepovedjo subvencij, ki prispevajo k prekomernim ribolovnim zmogljivostim in prelovu. So pa članice uspele zmanjšati nekatere odprte vrzeli in s tem pripravile podlago za zaključek najkasneje na naslednji ministrski konferenci.
Listine o sprejetju sporazuma o prepovedi najbolj škodljivih subvencij v ribištvu je na MC13 predložilo še deset članic WTO. Skupno število teh se je povečalo na 71, s tem pa so se povečali tudi obeti za uveljavitev sporazuma. | Avtor: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Kmetijstvo

Kljub intenzivnim pogajanjem pred in med MC13 članice niso uspele doseči soglasja v pogajanjih o reformi kmetijstva. Razhajanja so prevelika predvsem glede blagovnih rezerv za prehransko varnost in glede rokov uveljavitve, pričakovanih rezultatov ter obsega prožnosti pri izvoznih omejitvah za uvoz hrane za najbolj ranljive države. V pogajanjih, ki potekajo že več kot 20 let, je ključni dosežek MC13 oblikovanje besedila, ki bo služilo kot temelj za nadaljnje delo.


Storitve in naložbe

Ob robu MC13 so začela veljati nova pravila za domačo zakonodajo na področju storitev, ki bodo znižala trgovinske stroške za več kot 125 milijard USD po vsem svetu. Plurilateralna pobuda 71 članic WTO, ki predstavljajo preko 90 odstotkov trga, prinaša za podjetja predvidljive in učinkovite postopke pridobivanja dovoljenj za opravljanje storitev, pri čemer prvič v zgodovini WTO izrecno navaja enakopravnost spolov.

Ministri 123 članic so izdali skupno ministrsko izjavo ob sklenitvi sporazuma o spodbujanju naložb za razvoj. Podpisnice predstavljajo tri četrtine članstva WTO, vključno s skoraj 90 gospodarstvi v razvoju in 26 najmanj razvitimi gospodarstvi. Cilj novega sporazuma je izkoristiti gospodarski potencial neposrednih tujih naložb za spodbujanje razvoja v revnejših državah. Naslednji korak bo vključitev tega sporazuma v pravila WTO.


Okolje

Pobudnice treh okoljskih pobud v WTO so na konferenci predstavile nadaljnje delo za konkretne ukrepe na področjih okoljske trajnostnosti, reševanja problematike onesnaževanja s plastiko in opuščanja subvencij za fosilna goriva. Na drugem srečanju Koalicije trgovinskih ministrov za podnebje so ministri več kot 60 držav razpravljali o politikah za spodbujanje razogljičenja in sprejeli prostovoljne trgovinske ukrepe za reševanje podnebne krize.

Generalna direktorica WTO je konferenco sklenila z ugotovitvijo, da »WTO ostaja vir stabilnosti in odpornosti v gospodarskem in geopolitičnem okolju, polnem negotovosti in zunanjih pretresov. Trgovina ostaja ključna sila za izboljšanje življenja ljudi ter za pomoč podjetjem in državam pri obvladovanju posledic teh pretresov«.

Konferenca je uradno potekala od 26. do 29. februarja in bila še za en dan podaljšana, da bi omogočila doseganje multilateralnega dogovora o ključnih trgovinskih izzivih (trgovinska in industrijska politika, trgovina in okolje), do katerega pa žal ni prišlo. 14. ministrska konferenca WTO (MC14) bo potekala v Kamerunu.


Aktivnosti slovenske delegacije ob robu konference

Slovenska delegacija je pod vodstvom državnega sekretarja mag. Dejana Židana ob robu MC13 generalni direktorici WTO dr. Ngozi Okonjo-Iweala v imenu Republike Slovenije izročila vabilo za udeležbo na letošnjem Blejskem strateškem forumu. Poleg tega se je udeležila zasedanja Koalicije trgovinskih ministrov za podnebje ter predstavitve sklada WTO in ITC za podporo podjetnicam v digitalnem gospodarstvu (WEIDE).

Delegacija je sodelovala na zaključku plurilateralnih pogajanj o Sporazumu o olajševanju naložb za razvoj in na dogodku ob uveljavitvi plurilateralnega Sporazuma o domači zakonodaji za storitve. Opravila je tudi več kratkih bilateralnih razgovorov, med drugim z ministrom za gospodarstvo ZAE dr. Thanijem Al Zeyoudijem kot predsedujočim MC13, v razgovoru z glavnim pogajalcem za pristop Bosne in Hercegovine (BiH) k WTO Hamdom Tinjakom pa je ponovno izrazila vso podporo Slovenije prizadevanjem BiH za čimprejšnji uspešen zaključek pristopnih pogajanj.
Mag. Dejan Židan je generalni direktorici WTO dr. Ngozi Okonjo-Iweala v imenu Republike Slovenije izročil vabilo za udeležbo na letošnjem Blejskem strateškem forumu. | Avtor: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

VIR: MGTŠ
. . .

Editor

Avtor pri si24.news