Energetika

Elektro Celje brez državne pomoči po lanskih poplavah

Pri družbi Elektro Celje so umaknili vlogo za državno pomoč iz sredstev proračuna za odpravo posledic škode v gospodarstvu, nastale zaradi poplav v avgustu 2023.

. . .
Datum objave:
21. junij 2024

Avtor:
Katarina Prelesnik

Avtor fotografij:
Elektro Celje

Pri družbi Elektro Celje so umaknili vlogo za državno pomoč iz sredstev proračuna za odpravo posledic škode v gospodarstvu, nastale zaradi poplav v avgustu 2023.

Družba Elektro Celje je v avgustovskih poplavah minulo leto utrpela znatno škodo na kablovodih, daljnovodih, transformatorskih postajah in drugi infrastrukturi, predvsem na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini so se soočali z nedostopnostjo terena in nevarnostjo proženja plazov. Pretrgani so bili številni vodi in poškodovane je bilo precej opreme. V prvih dneh so največ prizadevanj usmerjali v zagotovitev zasilnega napajanja, zaradi zahtevnosti in obsežnosti razmer pa so delavcem družbe na pomoč priskočili tudi delavci drugih distribucijskih podjetij. Škodo, ki so jo povzročile poplave in plazovi, ocenjujejo na 2,6 milijona evrov.

V družbi so zato vložili vlogo za državno pomoč, vendar so jih z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport obvestili, da do državne pomoči niso upravičeni.

V postopku preverjanja vloge za izplačilo škode so na ministrstvu namreč ugotovili, da škoda, ki je družbi nastala na energetski infrastrukturi in se nanaša na škodo na kablovodih, daljnovodih in transformatorskih postajah, ni upravičena do državne pomoči.

Kot so ob tem zapisali, je za odpravo posledic škode »pravna podlaga Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju: ZOPNN) in Program za odpravo posledic škode v gospodarstvu, na podlagi katerega je ministrstvo skladno z ZOPNN pristojno za odpravo škode na strojih in drugi opremi ter zalogah (torej premičninah) in škode zaradi izpada prihodka. Kablovodi, daljnovodi in transformatorske postaje spadajo po 2. odst. 42. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), ki je pravna podlaga za zbiranje ocene škode, med gradbene inženirske objekte, kamor so razvrščeni tudi po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 2012.«

V družbi Elektro Celje so zato vlogo za državno pomoč umaknili, ministrstvo pa bo na podlagi tega izdalo zavrnilni sklep.

VIR: Naš Stik
. . .

Editor

Avtor pri si24.news