Politika

Evropski poslanec Komisiji podal pobudo za revizijo postopkov okoli gradnje kanala C0

Evropski poslanec in sopredsednik Evropske zelene stranke (European Green Party - EGP), Thomas Waitz, se je minuli teden mudil v Sloveniji, na obisku VESNE - zelene stranke, ki je v postopku pridružitve EGP.

. . .
Bruselj, Ljubljana, 31. 3. 2023 - Evropski poslanec in sopredsednik Evropske zelene stranke (European Green Party - EGP), Thomas Waitz, se je minuli teden mudil v Sloveniji, na obisku VESNE - zelene stranke, ki je v postopku pridružitve EGP. V okviru svojega obiska se je seznanil tudi s problematiko poseganja v načela okoljske demokracije ob gradnji kanala C0 ter z nevarnim posegom v okolje na področju ljubljanskega vodonosnika, ki lahko ogrozi oskrbo vseh prebivalcev območja s pitno vodo. Obiskal je tudi nekaj lokacij ob gradbišču, kjer so njemu in predstavnikom VESNE županovi “varnostniki” tudi odkrito grozili s fizičnim nasiljem. Presenečen nad ravnanji, povezanimi s projektom, se je odločil na Evropsko komisijo nasloviti pobudo za izvedbo dodatnih preverjanj in revizijo na kraju samem, da se zagotovi, da sredstva EU ne bodo vložena v projekt, ki ne bi imel bistvene dokumentacije in dovoljenj, vključno s presojo vplivov na okolje. Od komisarke za kohezijo in reforme Elise Ferreira pričakuje preverbo vseh morebitnih nepravilnosti pri upravljanju in izvajanju tega projekta.

V svojem dopisu evropski komisarki se je Waitz skliceval na številne “zaskrbljujoče informacije”, ki jih - v obdobju od lokalnih volitev 2022 - prejema iz Slovenije, v zvezi z ravnanjem Mestne občine Ljubljana, glavne upravičenke do EU sredstev za projekt “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja” (C0). 

Kot ugotavlja Waitz, številna poročila kažejo na tveganje za delovanje sistemov upravljanja in nadzora ter porajajo dvom v zakonitost aktov, ki so jih izdajali nacionalni organi, odgovorni za spoštovanje okoljskih standardov in varstva pitne vode (gradbena dovoljenja, odločbe s področja presoje vplivov na okolje, vodna soglasja). Meni, da je nujno, da tak projekt poteka le ob tremeljiti presoji vplivov na okolje. 

Vprašanja poslanca si lahko v izvirniku (v angleškem jeziku) preberete na povezavi: TUKAJ. 

Župan Janković
se je ob napovedi, da bo poslanec k reviziji pozval Evropsko komisijo, odzval z besedami, da je to “njegova pravica”, pri čemer ni komentiral dogajanja, ki mu je bil g. Waitz priča ob obisku gradbišča; za ravnanje varnostnih služb se prav tako ni niti opravičil, kar predstavlja novo dno v načinu komunikacije župana z vsemi, ki mu kakorkoli nasprotujejo. 

VIR: Stranka Vesna
. . .

Editor

Avtor pri si24.news