Energetika

Krška kotlina potresno primerna za gradnjo JEK2

raziskav, ki kažejo, da je območje primerno za gradnjo jedrske elektrarne. Študije potresne varnosti so vključene v gradivo, ki ga v družbi pripravljajo za objavo pred jesenskim posvetovalnim referendumom o JEK2.

. . .
Datum objave:
21. junij 2024

Avtor:
Katarina Prelesnik

Umeščanje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem terja odgovore na številna vprašanja, tudi glede potresne varnosti območja. Pri GEN energiji so zato predstavili ugotovitve raziskav, ki kažejo, da je območje primerno za gradnjo jedrske elektrarne. Študije potresne varnosti so vključene v gradivo, ki ga v družbi pripravljajo za objavo pred jesenskim posvetovalnim referendumom o JEK2.

V času priprav na posvetovalni referendum o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem v družbi GEN energija intenzivno pripravljajo gradivo, ki bo omogočalo informirano odločanje o projektu.

Priprave na projekt

Tako je pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta in idejne rešitve že v usklajevanju na pristojnih ministrstvih, po usklajevanjih naj bi bil novi osnutek pripravljen do konca avgusta. Hkrati v družbi pripravljajo razpis za izdelavo DPN, okoljskega poročila in študije variant, za varnostno analizo lokacije pa so že izvedli javno naročilo in v poletnem času načrtujejo podpis pogodbe z enim od izvajalcev.

Hkrati pripravljajo javni razpis za naročilo študij izvedljivosti JEK2 za zahteve lokacije v Krškem, kar pripravljajo v dialogu z dobavitelji (Westinghouse, EDF, KHNP), saj to pomeni prilagoditev standardnega objekta posebnostim prostora, v katerega objekt umeščajo.

Posebno pozornost namenjajo tudi potresni in poplavni varnosti: študija potresne varnosti je v usklajevanju in naj bi bila zaključena v jeseni, skupaj z NEK pa se pripravljajo tudi na izdelavo novelacije študije poplavne varnosti.

Lokacija v Krškem primerna z vidika potresne varnosti

Zaradi vprašanj o potresni varnosti območja so tudi to področje temeljito raziskali. »Krška kotlina je najbolj seizmično raziskano območje v Sloveniji in širše,« je ob tem povedal dr. Aleš Jamšek, projektni inženir in strokovnjak za potresno varnost v družbi GEN energija.

Čeprav je Slovenija v območju zmernih potresnih aktivnosti, pa ne gre za izjemno lokacijo, saj v območjih zmernih do visokih potresnih nevarnosti v svetu stoji več kot 80 oziroma približno petina vseh jedrskih elektrarn v svetu. Jedrske elektrarne so namreč projektirane tako, da varno zdržijo vse zunanje vplive, tudi najmočnejše potrese. Zaradi vprašanj, ki so se pojavljala na to temo, so pripravili več analiz, ki so raziskovale geologijo Krške kotline in bližino možnih lokacij JEK2, in ki so pokazale, da je z vidika potresne varnosti to območje primerno tako za delovanje obstoječe nuklearke kot za gradnjo nove.

Imamo dovolj podatkov za informirajo odločanje

Vprašanj je veliko, je ob včerajšnjem srečanju z novinarji povedal generalni direktor GEN energije, dr. Dejan Paravan, in čeprav vseh odgovorov še nimajo – te bodo imeli pred končno investicijsko odločitvijo – pa ji imajo že zelo veliko in zagotovo bodo pripravili dovolj podatkov, da državljani lahko informirano odločali o tem, ali naj s projektom nadaljujejo ali ne, je poudaril.

Informacije, dokumente, študije in recenzije bodo pri GEN energiji vse do referenduma tudi javno objavljali na spletni strani jek2.si.

Tam bodo tako na voljo naslednji dokumenti:

•             Študija priključitve JEK2 na elektroenergetski sistem,

•             Pobuda za pripravo Državnega prostorskega načrta za JEK2, Mednarodna recenzija vhodnih podatkov ekonomske analize projekta JEK2, 

•             Študija potresne varnosti, Študija poplavne varnosti in Študija širših direktnih in indirektnih ekonomskih vplivov projekta JEK2,

•             Predstavitev finančnih in varnostnih tveganj pri uvozu jedrskega goriva,

•             Informacije o predvidenem ravnanju z odpadki iz JEK2 ter s tem povezanimi stroški.

VIR: Naš Stik
. . .

Editor

Avtor pri si24.news