Lokalno

Latvijci po primere dobre prakse

V organizaciji Ministrstva za socialne zadeve Republike Latvije in v partnerstvu z Latvijskim podeželskim forumom je danes Novo Gorico obiskala delegacija iz Latvije z namenom seznanitve s primeri dobre prakse pri vključevanju ranljivih skupin.

. . .
Delegacijo sestavljajo predstavniki latvijskega Ministrstva za socialne zadeve, izobraževalci za socialno delo, socialni delavci iz občin in nevladne organizacije za skupnostno delo na državni ravni. Gostom smo predstavili Strateški načrt dostopnosti Mestne občine Nova Gorica in njegovo izvajanje v praksi. Najbolj so jih zanimali primeri konkretnih praks, kot npr. rehabilitacija slepih in slabovidnih, pristop Goriškega muzeja pri načrtovanju ogledov v muzeju za ranljive skupine, konkretne dejavnosti z ranljivimi skupinami, kot so: slikarske delavnice, smučanje, tek ipd.. Zanimali so jih tudi načini financiranja posameznih dejavnosti in proces oblikovanja strategije dostopnosti.

Prednost dobro delujočega sistema socialnega varstva v novogoriški mestni občini je v tesnem sodelovanju in hitrem odzivanju vseh akterjev v lokalnem okolju, ki delujejo na področju socialnega varstva. V občini se trudimo prisluhniti konkretnim stiskam ljudi in zato iščemo rešitve, kako pomagati pri širitvi ali vzpostavljanju novih programov, iskanju virov financiranja ter zagotavljanju prostorskih pogojev. Velika zahvala gre tudi številnim srčnim ljudem, ki delujejo na tem področju in temu namenjajo tudi svoj prosti čas.

Podžupan novogoriške mestne občine Anton Harej je povedal: »Gostom iz Latvije sem predstavil model socialnega varstva v Republiki Sloveniji. Obenem sem se osredotočil na ukrepe, ki ji izvajamo po zakonu, kakor tudi na tiste ukrepe, ki jih kot nadstandard izvajamo v novogoriški mestni občini. Gostje so razpravi zelo pozorno sledili, zanimali so se za podrobnosti, zastavili so dodatna vprašanja, na katera smo odgovorili. Mislim, da so dobili dober vpogled v socialno varstvo in primere zagotavljanja socialne vključenosti na občinski ravni ter širše.«

Anita Selicka, direktorica nevladne organizacije Latvijski podeželski forum in vodja delegacije, je po predstavitvi povedala: »Delamo z različnimi občinami in ministrstvom za socialne zadeve v Latviji, razvijamo socialno delo v skupnosti. Po Evropi smo iskali primere dobrih praks sodelovanja med nevladnimi organizacijami, različnimi institucijami in občinami. Slišali smo zelo veliko pohvalnega o Sloveniji, ki je tudi podobna Latviji. Zdelo se nam je, da bi bile njene dobre prakse uporabne tudi za nas in tako smo prišli k vam. Nekatere  prakse, ki jih imate, so primerljive z našimi, nekatere pa so bile za nas popolnoma nove in so nas navdušile, kot npr. primer Goriškega muzeja in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Seznanjeni smo, da o ranljivih skupinah razmišljate tudi v pripravah na Evropsko prestolnico kulturo 2025.«

Igor Miljavec, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, je pojasnil, zakaj smo se danes na Goriškem lahko predstavili kot vzorčen primer pri socialnem vključevanju ranljivih skupin: »Izbrali so Novo Gorico, ker dobro delamo in dobro sodelujemo z Mestno občino Nova Gorica ter to sodelovanje še nadgrajujemo. Pokazali smo strategijo dostopnosti, ki je zelo pomembna, saj ta ne vključuje le dostopnosti storitev, prostora, informacij, digitalizacije, ampak vključevanje ranljivih skupin v vsa področja delovanja. Rekel bi, da delamo dobro. Gostom smo predstavili socialno noto, kako je mogoče skozi različne dogodke, dejavnosti vključiti osebe, ki potrebujejo socialne programe. Kako npr. vključiti osebe, ki imajo težave, v muzejske zgodbe, v vseživljenjsko učenje itd. V predstavitvah smo se osredotočili zlasti na vsebine na področju sociale.«Vsi sodelujoči parterji, ki so danes predstavili posamezna področja iz strategije dostopnosti, tesno sodelujejo z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica in pišejo posebne zgodbe na področju socialnega vključevanja. Predstavitve so prispevali Zavod za zaposlovanje Nova Gorica (delo na področju zaposlovanja in sodelovanje z nevladnimi organizacijami), Mestna občina Nova Gorica (delo na področju socialnega varstva in delo z nevladnimi organizacijami), Zveza Lions klubov Slovenije (humanitarno delo v Sloveniji z poudarkom področja slepih in slabovidnih), Ljudska univerza Tolmin (vseživljenjsko učenje, predvsem na področju ranljivih skupin), Goriški muzej (vključevanje ranljivih skupin v svoje aktivnosti in prilagajanje dostopnosti ter vodenje ranljivih skupin), Zavod Dostop, zavod za spodbujanje dostopnosti (pripravil Strateški načrt dostopnosti do prostora, storitev, informacij in digitalizacije v Novi Gorici) in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica (rehabilitacija slepih in slabovidnih v domačem okolju in drugi programe, ki jih izvajajo; povezovanje društva).

VIR: MONG
. . .

Editor

Avtor pri si24.news