Okolje

Mnenje vlade o sklepu Državnega sveta k Zaključkom posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva«

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje na sprejeti sklep Državnega sveta k Zaključkom posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva« in ga poslala Državnemu svetu.

. . .
Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje na sprejeti sklep Državnega sveta k Zaključkom posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva« in ga poslala Državnemu svetu.

V mnenju Vlada podaja svoja pojasnila k posameznim zaključkom posveta, ki je potekal v Državnem svetu 13. novembra 2023. Podrobnješe informacije

Na posvetu sta sodelovala tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Konzorcij institucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan, ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo pri pripravi osnutka posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Predstavila sta potek in stanje pri posodobitvi NEPN ter predstavitev osnutka prenove politik in ukrepov NEPN v sektorjih prometa, krožnega gospodarstva in stavb.
Mnenje Vlade RS lahko preberete na NEPN - Dialog s posameznimi deležniki.

Vir: MOPE
. . .

Editor

Avtor pri si24.news