Finance

Podpis dogovora o spodbujanju sodelovanja med Japonsko in Slovenijo in sodelovanju med SID banko in Japonsko banko za mednarodno sodelovanje (JBIC)

Predsednik uprave SID banke, mag. Damijan Dolinar, in guverner Japonske banke za mednarodno sodelovanje, g. Maeda Tadashi, sta ob prisotnosti veleposlanice RS na Japonskem

. . .
Predsednik uprave SID banke, mag. Damijan Dolinar, in guverner Japonske banke za mednarodno sodelovanje, g. Maeda Tadashi, sta ob prisotnosti veleposlanice RS na Japonskem, dr. Ane Polak Petrič, podpisala dogovor o krepitvi in spodbujanju sodelovanja med Japonsko in Slovenijo za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti na področjih, kot so digitalizacija, čista energija, okolje in kakovostna infrastruktura v Sloveniji in tretjih državah. 

Cilj podpisanega dogovora o sodelovanju je krepitev odnosov in skupno financiranje JBIC in SID banke ter s tem ustvarjanje novih poslovnih priložnosti za japonska in slovenska podjetja na področjih digitalizacije, čiste energije in okoljskih projektov, ki prispevajo k ogljični nevtralnosti, kakovostni infrastrukturi in povezljivosti Slovenije ali tretjih držav, vključno z regijo Zahodnega Balkana.

Septembra 2019 sta Japonska in Evropska unija (EU) na forumu Europa Connectivity podpisali „Partnerstvo za trajnostno povezljivost in kakovostno infrastrukturo med Japonsko in Evropsko unijo“ za skupno sodelovanje na vseh področjih povezljivosti, vključno na digitalnem in energetskem področju, zlasti v regiji Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope. Na vrhu Japonska-EU maja 2021 sta obe strani napovedali začetek "Zelenega zavezništva Japonska-EU", ki spodbuja sodelovanje na področjih, kot sta energetski prehod in inovacije. Na naslednjem vrhu Japonska-EU, ki je potekal maja 2022, pa sta obe strani napovedali še začetek "Digitalnega partnerstva Japonska-EU" za pospeševanje sodelovanja pri številnih digitalnih izzivih. Obe strani si delita skupna stališča za nadaljnji razvoj odnosov, vključno s sodelovanjem na področju družbe 5.0 in kibernetske varnosti, evropske integracije Zahodnega Balkana na podlagi "Pobude za sodelovanje Zahodnega Balkana" ter za nadaljnjo spodbujanje sodelovanja Japonske in EU na področjih, kot so odporne dobavne verige in podnebne spremembe.

Ob 30. obletnici vzpostavitve japonsko-slovenskih diplomatskih odnosov v letošnjem letu SID banka s tem dogovorom o sodelovanju krepi odnose z JBIC z izmenjavo strokovnih znanj in spodbuja ustvarjanje poslovnih priložnosti tako za japonska kot slovenska podjetja. 

Predsednik uprave SID banke, mag. Damijan Dolinar pravi: »Predsednik uprave SID banke, mag. Damijan Dolinar pravi: »SID banka je počaščena, da je v krogu štirih evropskih razvojnih bank, ki je z JBIC sklenila memorandum o soglasju in na ta način podpira nadaljnje sodelovanje z japonsko banko za mednarodno sodelovanje (JBIC) v korist japonskih in slovenskih podjetij. Japonski vlagatelji v Sloveniji že sodijo med tiste z najvišjo dodano vrednostjo, podpisani memorandum o soglasju pa si prizadeva za pospeševanje sodelovanja, predvsem na področju digitalizacije, inovacij, čiste energije in infrastrukture, hkrati pa podpira izmenjavo najboljših praks med SID banko in JBIC


###

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo z opravljanjem finančnih storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo komercialnih poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni zadostne oziroma ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali morebitni poslovni finančni posredniki. 


PR: SID BANKA d.d.
. . .

Editor

Avtor pri si24.news