Splošno

Predanost zeleni zgodbi in tesno sodelovanje ključnih akterjev se v Laškem odražata v platinastem znaku Slovenia Green Destination

Destinacija Laško je nedavno prejela platinasti znak Slovenia Green Destination, najvišje priznanje na področju trajnostnega turizma v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

. . .
Laško - 22. junija Destinacija Laško je nedavno prejela platinasti znak Slovenia Green Destination, najvišje priznanje na področju trajnostnega turizma v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Sabina Seme iz Laškega pa je bila prva dobitnica posebnega priznanja naj zelena koordinatorica. Občina Laško je ob tem pripravila novinarsko konferenco, na kateri so predstavili tudi nov turistični produkt Slovenia Green Wellness Route, ki povezuje destinacije z zelenim certifikatom Slovenia Green na najbolj trajnosten način – s kolesom.

Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju z različnimi deležniki že od leta 2015 skrbi z Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) za trajnostno upravljanje destinacij in razvoj turistične ponudbe, ki je prijazna do naravnega in družbenega okolja. Destinacija Laško se je v ZSST uvrstila že na samem začetku in prvi znak pridobila marca 2016. Po redni ponovni presoji po treh letih pa je zaradi izboljšanega delovanja pridobila najvišjo oceno, to je platinasti znak Slovenia Green Destination.

»Laško je pri ocenjevanju doseglo kar 86-odstotno skladnost s standardom Slovenia Green, najboljšo oceno, to je 10, pa v kategoriji Narava in pokrajina. S tem je izkazalo posebno spoštovanje do največjih konkurenčnih prednosti slovenskega turizma: edinstvene neokrnjene narave, tradicije in lokalnega. Veseli me, da se Laško zaveda tudi velikega pomena krepitve znanja in kompetenc kadra v turizmu z vlaganjem v njegovo izobraževanje, saj brez kakovostnega kadra ni moč zagotoviti odlične izkušnje gosta, kar je cilj vseh nas,« je na današnji novinarski konferenci izpostavila mag. Maja Pak, direktorica STO. »Predanost zeleni zgodbi in tesno sodelovanje ključnih akterjev pomembno prispevata k temu, da je Laško danes prepoznavna, visoko konkurenčna, povezana zdraviliška destinacija, ki obiskovalcem nudi vrhunsko ponudbo za zdravje in dobro počutje. Laško je tudi nosilec naziva EDEN za prizadevanja s  področja dostopnega turizma, z lastno kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško pa ohranja in nadgrajuje gastronomsko dediščino območja ter spodbuja trajnostni gastronomski turizem in lokalno samooskrbo. Tako pomembno prispeva k povezovanju lokalnih ponudnikov in omogoča vrhunska gastronomska doživetja.«

»Najprej iskrene čestitke destinaciji Laško za prejem platinastega znaka Slovenia Green Destination. Ponosen sem, da se tudi Laško razvija po načelih trajnostnega, zelenega turizma. Prav zaradi tovrstnih destinacij, kot je Laško, se Slovenija  v zadnjih nekaj letih na globalnem turističnem zemljevidu uspešno pozicionira kot trajnostna, zelena turistična destinacija, za kar smo prejeli že številne mednarodne nagrade in priznanja. To je dobra popotnica za nadaljevanje zelene zgodbe Slovenije, ki jo bomo nadgrajevali v novem strateškem obdobju  do leta 2028. Razvijali bomo zeleno butično ponudbo Slovenije višje kakovosti in z večjo dodano vrednostjo za vse, a z manjšim ogljičnim odtisom,« je poudaril Matjaž Han, minister za gospodarstvo.

»Ko se ozremo po občini Laško, vidimo, da imamo ogromno zelenih površin. Zato verjamem, da je prihodnost v trajnostnem turizmu, in prav je, da gradimo na trajnostni ponudbi. Priznanje, ki smo ga prejeli, znak Slovenia Green Platinum, je priznanje vsem nam, vsem deležnikom, ki stremimo k trajnostnemu razvoju v naši občini. V Zeleno shemo slovenskega turizma smo vstopili že leta 2015 in prav je, da postavljamo temelje za zeleno prihodnost. Zavedati se moramo, da je trajnostni turizem skupek gospodarskih in družbenih vplivov, obenem moramo biti pozorni še na okoljske vplive ter, seveda, potrebe vseh ljudi, krajanov in obiskovalcev. Verjamem, da nam bo v prihodnje tovrsten razvoj uspeval še bolje, saj se celotno gospodarstvo čedalje bolj zaveda pomena trajnosti,« je dejal Franc Zdolšek, župan Občine Laško.

Na novinarski konferenci je bil premierno predstavljen nov turistični produkt Slovenia Green Wellness Route . Gre za 16-dnevno kolesarsko raziskovanje slovenskih naravnih zdravilišč, ki združuje trajnosten način potovanja in popolno sprostitev. Povezuje najboljša slovenska zdravilišča in destinacije z zelenim certifikatom Slovenia Green. Krožna pot je nastala v sodelovanju STO, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Konzorcija Slovenia Green,  sodelujočih destinacij in Tovarne trajnostnega turizma GoodPlace.

Več informacij je na voljo v medijskem središču.

PR: STO
. . .

Editor

Avtor pri si24.news