Okolje

Sporočilo za javnost – Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je danes udeležil neformalnega zasedanja ministrov za okolje in energijo

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je danes udeležil neformalnega zasedanja ministrov za okolje in energijo, ki ga med 10. in 12. julijem v Valladolidu v okviru predsedovanja Evropski uniji organizira Španija.

. . .
Valladolid, 10. 7. 2023 - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je danes udeležil neformalnega zasedanja ministrov za okolje in energijo, ki ga med 10. in 12. julijem v Valladolidu v okviru predsedovanja Evropski uniji organizira Španija.

Ministri, pristojni za okolje in naravo razpravljajo o izzivih na področju upravljanja voda, gozdov, tal in biotske raznovrstnosti. Pozornost namenjajo ukrepom za zmanjšanje morskih odpadkov in uvajanju obnovljivih virov energije.

Rast človeške populacije in zahteve po socialnem in gospodarskem razvoju družbe obremenjujejo in izpostavljajo naravne vire, kot so voda, gozdovi, tla in biotska raznovrstnost, katerih slabo upravljanje in podnebne spremembe pa še dodatno poslabšujejo njihovo stanje. Zato je ključno, da se naravnim virom, tudi z vidika podnebne krize in krize onesnaženosti, pristopi na celovit, sektorsko prepleten in participativen način. 

Minister Brežan: »Slovenija, država bogata z vodo in gozdovi, velja za vročo točko biotske raznovrstnosti v Evropi. Ponosni smo na to in zato si z najboljšimi močmi prizadevamo za integracijo politik glede naravnih virov, kot so voda, mokrišča, gozdovi, tla in biotska raznovrstnost, tudi na regionalni in mednarodni ravni. Velik potencial vidimo v visokotehnoloških inovativnih orodjih za ocenjevanje stanja in upravljanje naravnih virov.«

Slovenija, si kot severna obrežna jadranska država, prizadeva za varovanje morskih ekosistemov jadranskega morje in širše sredozemskega akvatorija, pred onesnaževanjem s plastiko. Ministri so obravnavali raven ambicije globalno pravno zavezujočemu sporazuma o onesnaževanju s plastiko, ki je v procesu pogajanj. Naslavljal problem plastike v celotnem življenjskem ciklu od zasnove izdelkov do odpadka po principih krožnega gospodarstva.

Minister Brežan je ob tem povedal: »Po našem mnenju so ključne prednostne naloge nove mednarodne pogodbe celovito obravnavanje onesnaževanja s plastiko, širok obseg delovanja, izvajanje učinkovitih ukrepov in pozitivno vključevanje deležnikov. Najpomembnejše je zmanjšanje nastajanja plastičnih odpadkov. Slovenija zato izvaja tudi Regionalni načrt za upravljanje z morskimi odpadki v Sredozemlju v okviru Barcelonske konvencije.«

Na tretji delovni seji, ki je naslavljala obnovljive vire energije v povezavi s prostorskim načrtovanjem in varstvo biotske raznovrstnosti je minister Brežan v svoji intervenciji izpostavil, da je v Sloveniji več kot 37%  ozemlja opredeljenega kot območje Natura 2000. To povečuje možnost prekrivanja prednostnih območij ohranjanja narave s potencialnimi območji za proizvodnjo obnovljive energije. Te dejavnike je zato treba upoštevati pri sprejemanju celovitega pristopa k proizvodnji obnovljive energije.

Minister Brežan: »Ključno je, da se smernice EU za obnovljive vire energije uskladijo z obstoječo zakonodajo o biotski raznovrstnosti, kot je Direktiva o pticah in habitatih. Poleg tega je pomembno upoštevati zaveze, ki so opredeljene v globalnem okviru Kunming-Montreal za biotsko raznovrstnost. Ta prav tako poudarja pomen biotske raznovrstnosti za človekovo blaginjo in gospodarski napredek, vključno s proizvodnjo energije.«

Minister Brežan je na zasedanju navzoče povabil tudi na 23. zasedanje Barcelonske konvencije, ki bo decembra 2023 v Sloveniji. Na zasedanju si bomo posebej prizadevali za krepitev čezmejnega sodelovanja za izboljšanje zdravja obalnih in morskih ekosistemov Sredozemlja.

VIR: MNVP
. . .

Editor

Avtor pri si24.news