Energetika

Zamik začetka novega načina obračunavanja omrežnine terja spremembe prispevka OVE in SPTE

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE.

. . .
Datum objave:
21. junij 2024

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
Freepik

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE. 

Na podlagi Zakona o spodbujanju rabe OVE je bila nedavno v Uradnem listu objavljena novela Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz OVE. Novela uredbe je poenostavila obračunavanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE in ga prilagodila z novo metodologijo obračuna omrežnine, čigar začetek uveljavitve je bil takrat predviden s 1. julijem.

Zaradi prestavitve začetka novega načina obračunavanja omrežnine za električno energijo na 1. oktober je bila potrebno na isti datum prestaviti tudi začetek uporabe novega načina določitve prispevka OVE in SPTE. 
Prispevek OVE in SPTE so dolžni plačevati vsi končni odjemalci, in sicer ločeno za električno energijo in za energijo iz fosilnih goriv ter za daljinsko toploto.

VIR: Naš Stik
. . .

Editor

Avtor pri si24.news