Lokalno

25 LET DRUŠTVA PODEŽELSKE MLADINE KALČEK

Minulo nedeljo je Društvo podeželske mladine Kalček, s tekmovanjem z BCS kosami in demonstracijo kmetijske opreme, obeležilo 25 letnico delovanja.

. . .
Minulo nedeljo je Društvo podeželske mladine Kalček, s tekmovanjem z BCS kosami in demonstracijo kmetijske opreme, obeležilo 25 letnico delovanja. V imenu Občine Ivančna Gorica se je praznovanja udeležila direktorica občinske uprave dr. Andrejka Miše Glavič, ki je društvu ob jubileju za njihov doprinos in vključevanje v lokalno skupnost izročila županov spominski kovanec Prijetno domače. Društvo danes šteje okrog 60 članov in je eno izmed osrednjeslovenskih društev, ki so pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine in delujejo na območju občin Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje.

Društvo podeželske mladine je bilo ustanovljeno leta 1999, pred tem so delovali pod imenom Mladi zadružniki. Pred ustanovitvijo društva so nekaj časa delovali neuradno, člani so veliko sodelovali in se dobivali v Zadružnem hramu in gostilni Antonač. Leta 1999 pa je bila pobuda, da bi stopili skupaj in sestavili društvo podeželske mladine. S pomočjo takratne kmetijske svetovalke Irme Lekan je bilo tako istega leta ustanovljeno Društvo podeželske mladine Kalček. Vodenje društva pa je kot prvi predsednik za štiriletni mandat prevzel Matej Adamlje. Kot predsedniki so sledili Franci Omahen, Andrej Škufca, Jaka Mandelj, Marko Struna, Nika Struna in sedanji predsednik Luka Urh.

Kot edino društvo podeželske mladine v Sloveniji so vsa leta organizirali Regijsko oranje in dva najboljša tekmovalca poslali na državno tekmovanje. Leta 2008 je društvo s pomočjo Kmetijske zadruge Stična organiziralo tudi državno tekmovanje na domačih tleh, tekmovanje je nekdanjim članom ostaja v lepem spominu, saj so nadgradili regijsko tekmovanje. Društvo se lahko pohvali tudi z dvema državnima prvakoma v oranju, in sicer Franc Kavšek v kategoriji plugi krajniki, ter Janez Čebular v kategoriji obračalni plugi. Oba sta kasneje odpotovala tudi na svetovno prvenstvo, Franc v Švico, Janez pa na Češko.

Organizacija regijskega ostaja v društvu še v naprej, v zadnjih letih pa so člani dogodek popestrili z blagoslovom traktorjev in demonstracijo moderne kmetijske mehanizacije. Društvo se aktivno vključuje tudi v lokalno dogajanje. Zadnja leta so nepogrešljivi pri so organizaciji Miklavževanja v Ivančni Gorici, dve članici pa sta tudi imenovani v novo sestavo Komisije za mladinska vprašanja Občine Ivančna Gorica.

VIR: Občina Ivančna Gorica
. . .

Editor

Avtor pri si24.news