Okolje

EK želi na pomorskih poteh ničelne emisije

Evropska komisija je predstavila pet zakonodajnih predlogov za posodobitev pravil EU o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. Ker 75 % zunanje trgovine EU poteka po morju.

. . .
Evropska komisija je predstavila pet zakonodajnih predlogov za posodobitev pravil EU o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. Ker 75 % zunanje trgovine EU poteka po morju. Pomorski promet ni le arterija globaliziranega gospodarstva, temveč tudi vitalna vez za otoke EU ter obrobne in oddaljene pomorske regije. Čeprav je pomorska varnost v vodah EU trenutno zelo visoka z redkimi smrtnimi žrtvami in brez večjih razlitij nafte, se vsako leto še vedno poroča o več kot 2000 pomorskih nesrečah in incidentih.

Sveženj predlogov odraža najnovejši svetovni razvoj in zagotavlja, da so države članice ustrezno opremljene za izvajanje inšpekcijskih pregledov. Pri tem se opira na strokovno znanje Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) ter spodbuja digitalizacijo za povečanje učinkovitosti in boljšo izmenjavo informacij med upravami.

Predloge bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku.

Kot je določeno v zelenem dogovoru EU, strategiji za pametno in trajnostno mobilnost ter v akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje, si Komisija želi ladijski promet usmeriti na pot k ničelnim emisijam, onesnaževanju in brez nesreč.

Vir: Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji

VIR: Zelena Slovenija
. . .

Editor

Avtor pri si24.news