Okolje

Evropska komisija sprejela ukrepe za omejitev mikroplastike

Evropska komisija je v okviru zakonodaje o kemikalijah (uredba REACH) sprejela ukrepe za omejitev namernega dodajanja mikroplastike v izdelke. Nova pravila bodo preprečila izpust približno pol milijona ton mikroplastike v okolje.

. . .
Evropska komisija je v okviru zakonodaje o kemikalijah (uredba REACH) sprejela ukrepe za omejitev namernega dodajanja mikroplastike v izdelke. Nova pravila bodo preprečila izpust približno pol milijona ton mikroplastike v okolje. Prepovedana bo prodaja mikroplastike kot take, pa tudi izdelkov, ki jim je bila mikroplastika namerno dodana in ki ob uporabi povzročajo njeno sproščanje.

Sprejeta omejitev temelji na široki opredelitvi mikroplastike, ki zajema vse sintetične polimerne delce, manjše od petih milimetrov, ki so organski, niso topni in so slabo razgradljivi. Namen je zmanjšati izpuste namerno dodane mikroplastike iz čim več izdelkov.

Komisija je zavezana boju proti onesnaževanju z mikroplastiko, kot je navedeno v evropskem zelenem dogovoru in novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. V akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje je zastavila cilj, da se do leta 2030 onesnaževanje z mikroplastiko zmanjša za 30 %.

VIR: Zelena Slovenija
. . .

Editor

Avtor pri si24.news