Tehnologija

Mesto akrobatov

Župan Občine Trbovlje Zoran Poznič je na novinarski konferenci ob prazniku občine skupaj s sodelavci predstavil nekatere aktualne načrte in projekte, ki jih snujejo na Občini Trbovlje. V podjetju Dewesoft snujejo Mesto akrobatov, Občina Trbovlje pa bo območje celotne OIC Lakonca opremila s komunalnimi vodi.

. . .
Župan Občine Trbovlje Zoran Poznič je na novinarski konferenci ob prazniku občine skupaj s sodelavci predstavil nekatere aktualne načrte in projekte, ki jih snujejo na Občini Trbovlje. V podjetju Dewesoft snujejo Mesto akrobatov, Občina Trbovlje pa bo območje celotne OIC Lakonca opremila s komunalnimi vodi.


Ob območju na Lakonci (nekdanji dnevni kop Dobrna), na katerem je predvidena gradnja tehnološkega parka, je treba zagotoviti ustrezno opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, dovod ustreznih energentov in logistične dostope (prometne povezave). Podjetje Dewesoft je skupaj s podjetniškim pospeševalnikom Katapult oblikovalo skupni projekt – Mesto akrobatov, ki bo predstavljalo nov tehnološki park v Trbovljah. Občina Trbovlje bo območje celotne OIC Lakonca (ki obsega še dva platoja višje) opremila s komunalnimi vodi.

Zoran Poznič pravi: »Veseli me, da smo se zasavski župani dogovorili poleg Ceroza tudi za naložbo v tehnološko cono na Lakonci. Letos naj bi večino denarja iz mednarodnega razpisa za pravični prehod za komunalno urejanje površin namenili za ureditev cone na Lakonci, iz tega naslova naj bi prejeli 7,5 milijona evrov evropskih sredstev.« Dodal je še: »Če bo vse po sreči, bo infrastruktura urejena konec prihodnjega leta, ko bodo lahko pričeli graditi Mesto akrobatov. Ta naložba za Zasavje pomeni kvantni preskok na vse ravneh življenja.«

Nameni gradnje tehnološkega parka so predvsem: gospodarska oživitev in razvoj zasavske regije, kohezivno povezovanje in sodelovanje vseh občin Zasavja, pa tudi to, da se privabi oziroma obdrži prebojne inovacije in tehnološko znanje ne samo v zasavski regiji, ampak tudi v Sloveniji na splošno.

Na območju tehnološkega parka bo na voljo 40.000 m2 površin in več sto delovnih mest. Unikatne posebnosti Mesta akrobatov so, da bo mesto ekološko nesporno, torej zeleno in energetsko samooskrbno. Bo zibelka sistemov solastništva zaposlenih, odprto za vse (šole, »start-upi«, posamezniki, podjetja itn.); služil bo kot povezovalni člen med izobraževalnim in gospodarskim sektorjem.

VIR: Savus

Foto: arhiv Savus

. . .

Editor

Avtor pri si24.news