Energetika

Na tretji razpis za projekte manjšega obsega prispelo 72 prijav

Razpis Sklada za inovacije, s katerim želi spodbujati inovativne čiste tehnologije se je zaključil 19. septembra.

. . .
Datum objave:
3. oktober 2023

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
arhiv Evropska komisija
Razpis Sklada za inovacije, s katerim želi spodbujati inovativne čiste tehnologije se je zaključil 19. septembra.

Razpis za projekte manjšega obsega s proračunom nepovratnih sredstev v višini sto milijonov evrov, je bil namenjen projektom, ki se ukvarjajo z rešitvami za razogljičenje industrije v 27 državah članicah EU, Islandiji in Norveški, ki bo dodatno spodbudil uvajanje pionirskih inovativnih nizkoogljičnih tehnologij.

Na razpis so prijavili projekte iz 23 upravičenih držav, kar dokazuje širok interes za financiranje čiste tehnologije in zelene industrije v EU. Sektorji, ki jih zajemajo projektni predlogi, vključujejo kemikalije, steklo, vodik, sončno energijo, proizvodnjo komponent za obnovljivo energijo in shranjevanje energije, pa tudi barvne kovine in vodno/oceansko energijo.

Države so prijavile projekte v skupni vrednosti 289 milijonov evrov, kar je skoraj trikratnik proračuna, ki je na voljo za ta razpis. Nepovratna sredstva, namenjena za ta razpis, so ustvarjena s prihodki od dražbe pravic do emisij iz sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS). Sklad za inovacije bo izbrane projekte financiral v višini do 60 odstotkov celotnih investicijskih stroškov za projekt (med 2,5 in 7,5 milijona evrov). S tem se zmanjšajo tveganja za podjetja, ki želijo razviti in tržiti inovativne čiste tehnologije v Evropi.
Sprejemljivost in upravičenost projekta do pridobitve nepovratnih sredstev bodo ocenjevali neodvisni strokovnjaki, ki bodo pri tem upoštevali več kriterijev. In sicer: potencial za preprečevanje emisij, stopnjo inovativnosti, zrelost projekta, tržni potencial in stroškovna učinkovitost.

Rezultati ocenjevanja bodo objavljeni v začetku leta 2024, nosilci izbranih projektov pa bodo povabljeni k pripravi svojih pogodb o nepovratnih sredstvih. Nepovratna sredstva bodo projektom dodeljena v drugem četrtletju leta 2024. Neuspešni predlogi, ki imajo potencial za izboljšanje svoje zrelosti in so bili ocenjeni kot obetavni, bodo imeli možnost, da prejmejo pomoč za razvoj projekta s strani EIB.

Kmalu, 23. novembra, pa bo odprt nov razpis za projekte velikega in manjšega obsega s povečanim proračunom v višini štirih milijard evrov za nadaljnjo podporo zakonu o ničelni neto industriji in ciljev evropskega zelenega dogovora. Istočasno bo odprta tudi nova dražbena shema za proizvajalce vodika s proračunom v višini 800 milijonov evrov.
S prihodki v višini 40 milijard evrov od leta 2020 do 2030 iz sheme EU ETS Inovacijski sklad želi ustvariti finančne spodbude za podjetja in javne organe za vlaganje v vrhunske nizkoogljične tehnologije in podpreti prehod Evrope na podnebno nevtralnost.

V prejšnjih dveh razpisih za projekte manjšega obsega je 46 projektov prejelo 169 milijonov evrov. In sicer je na prvem razpisu 30 projektov prejelo nepovratna sredstva v skupni vrednosti 109 milijonov evrov, na drugem razpisu pa so bila 16 projektom dodeljena nepovratna sredstva v skupni vrednosti okoli 60 milijonov evrov.

VIR: Naš Stik
. . .

Editor

Avtor pri si24.news