Lokalno

Nadaljevanje urejanja kolesarskih povezav v Mestni občini Celje

V teh dneh, ko to znova omogočajo vremenski pogoji, v okviru EU projekta "Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje", nadaljujemo z ureditvijo kolesarskih povezav v ulicah, ki so še vključene v izvedbo projekta.

. . .
Celje, 17. marec 2023 - V teh dneh, ko to znova omogočajo vremenski pogoji, v okviru EU projekta "Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje", nadaljujemo z ureditvijo kolesarskih povezav v ulicah, ki so še vključene v izvedbo projekta. V nekaterih ulicah je po projektu predvidena tudi sprememba prometne ureditve, v ta namen bodo nekatera obstoječa parkirna mesta preurejena kot del kolesarske poti. S tem ukrepom bomo zagotovili več prostora za kolesarje in izboljšali njihovo varnost, hkrati pa spodbudili kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza.

V Jenkovi ulici bo tako preurejenih 8, v Kosovelovi ulici pa 18 parkirnih mest. Za stranke in obiskovalce bližnjih šol, ki so doslej parkirali na teh mestih, smo nadomestna parkirišča uredili nasproti I. osnovne šole.

V Ulici Frankolovskih žrtev, na območju pri vrtcu, bo kolesarska povezava urejena v obliki mešanega prometa (Sharrow), v delu od dvignjenega prehoda za pešce do križišča z Mariborsko cesto pa bosta urejana kolesarska pasova.

V teh dneh smo na nekaterih mestih že namestili prometno signalizacijo, risanje črt za kolesarske pasove (in s tem na nekaterih delih ukinjanje parkirnih mest) pa bomo izvedli po zaključku pometanja cest v sklopu zimske službe in ko bo dež s cestišča spral sol.

V prvi polovici tega leta bo projekt "Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje" zaključen. Takrat bo na voljo več kot 40 novourejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini več kot 30 kilometrov.

Projekt Mreža kolesarskih povezav v MOC je vreden 2,5 milijona evrov. Evropsko sofinanciranje pri tem znaša 1,2 milijona evrov (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR), ministrstvo za infrastrukturo je zagotovilo 289 tisoč evrov, 358 tisoč evrov predstavljajo nepovratna sredstva na podlagi financiranja občin, lastni delež MOC pri projektu pa je 662 tisoč evrov.

VIR: MOC
. . .

Editor

Avtor pri si24.news