Politika

Poslanca Evropskega parlamenta Matjaž Nemec (S&D) in Andreas Schieder (S&D) s pobudo za ukinitev plačila uporabe predora Karavanke za lokalno prebivalstvo

poziv za ukinitev plačila ali za uvedbo ustreznega pavšala za uporabo predora Karavanke za lokalno prebivalstvo.

. . .
Poslanca Evropskega parlamenta (EP) Matjaž Nemec (S&D) in Andreas Schieder (S&D) sta na ministrico za infrastrukturo Vlade Republike Slovenije mag. Alenko Bratušek, ministrico zvezne Vlade Republike Avstrije, pristojno za promet Leonore Gewessler, predsednika uprave družbe DARS mag. Valentina Hajdinjaka, izvršna direktorja družbe ASFINAG mag. Hartwiga Hufnagla in dr. Josefa Fiala ter članice in člane Meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor skozi Karavanke naslovila poziv za ukinitev plačila ali za uvedbo ustreznega pavšala za uporabo predora Karavanke za lokalno prebivalstvo.

Poslanca sta v obrazložitvi pobude uvodoma izpostavila, da se promet skozi predor Karavanke vseskozi povečuje,  skozenj se vsako leto pelje več kot 3,5 milijona vozil. “Med uporabniki predora Karavanke pa je nemalokrat spregledana skupina ljudi, ki je sicer najbolj izpostavljena glede pogostosti uporabe. Gre za lokalno prebivalstvo, za ljudi, ki živijo na obmejnem območju Slovenije in Avstrije, za katere je predor Karavanke vitalnega pomena v vsakodnevnem življenju – prihod in odhod z dela, izobraževanje in sodelovanje slovenskih in avstrijskih društev ter organizacij na različnih področjih družbenega, kulturnega in gospodarskega življenja,” sta v pobudi zapisala evropska poslanca iz Slovenije in Avstrije. 

Po njuni oceni sta pri tej skupini uporabnikov, zaradi dragega prehajanja predora Karavanke, močno okrnjena povezovanje in polna uveljavitev temeljnih načel Evropske unije, med temi prost pretok blaga, storitev in ljudi. “Gre za to, da je uporaba predora Karavanke plačljiva za lokalno prebivalstvo v enaki višini kot za ostale uporabnike in sicer 7,8 evrov za enkratni prehod predora za osebna vozila. Pri tem pa ni upoštevan vidik, da predor za lokalno prebivalstvo ter ljudi, ki se skozi predor dnevno odpravljajo na delo ali izobraževanje pomeni dostop do uresničevanja temeljnih vrednot EU, med temi povezanosti in preseganja meja za več kulturnega, gospodarskega in družbenega povezovanja.”

Kot sta bila nadalje jasna poslanca iz S&D, ne gre za poziv uvajanja novih praks: “V Avstriji je letni pavšal lokalnemu prebivalstvu omogočen na avtocestah in prelazih Brenner, Tauern in Pyhrn, v Sloveniji pa je kot primer dobre prakse moč izpostaviti predor Markovec, za katerega ni potrebno imeti vinjete, kot to velja za uporabo na vseh ostalih odsekih slovenskih avtocest.”

Sicer je uporabnikom, ki pogosteje uporabljajo predor Karavanke omogočena neprenosljiva točkovna karta, vezana na registrsko številko registracije, ki omogoča 14 prehodov predora za 35,10 evra, z veljavnostjo 30 dni, kar pa je po oceni pobudnikov poziva še vedno prevelik strošek za tiste, ki se zaradi dela ali izobraževanja vsakodnevno vozijo skozi predor. Ob tem sta Nemec in Schieder spomnila na neuspelo pobudo za uvedbo letnega pavšala za uporabo predora Karavanke, ki sta jo na pristojne lansko jesen naslovila takratni župan Občine Jesenice Blaž Račič in župan Občine Šentjakob v Rožu Guntram Perdacher.

“Za občanke in občane obmejnih občin Jesenice ter Šentjakob v Rožu ter državljanke in državljane Republike Slovenije in Republike Avstrije, ki izkazujejo redno uporabo predora Karavanke zaradi dela v Avstriji ali Sloveniji ali zaradi obiskovanja izobraževalne ustanove v teh dveh državah, naj se omogoči brezplačna uporaba karavanškega predora ali vsaj možnost letnega pavšala za uporabo predora,” sta v pozivu pristojne pozvala evropska poslanca Matjaž Nemec in Andreas Schieder.


Pobudo evropskih poslancev najdete v priponki PDF.

VIR: Pisarna evropskega poslanca Matjaža Nemca SD/S&D
. . .

Editor

Avtor pri si24.news