Splošno

Projekt NEDO uradno zaključen

Nameščene rešitve, v okviru projekta NEDO, presegajo sedanje stanje tehnike in postavljajo osnovo za nadaljnjo implementacijo naprednih rešitev v slovenski elektroenergetski sistem. Pridobljeno znanje bo uporabno tudi v širšem, mednarodnem okolju.

. . .
Ljubljana, 21. november 2022 - Slovenski in japonski partnerji projekta, družba ELES, japonska  agencija NEDO in družba Hitachi, so danes skupaj z drugimi visokimi gosti iz obeh držav na Ljubljanskem gradu slavnostno obeležili zaključek projekta. Dogodka so se udeležili minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer, minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič, veleposlanik Japonske v Sloveniji njegova ekscelenca Hiromichi Matsushima, predsednik japonske agencije NEDO g. Hiroaki Ishizuka, podpredsednik družbe Hitachi g. Katsuya Nagano in g. Akito Fukasawa iz družbe Hitachi.   

Na fotografiji: G. Masanori Kobayashi (NEDO), Generalni direktor oddelka za pametne skupnosti in energetske sisteme, mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije v družbi ELES, g. Yuichi Yagawa podpredsednik oddelka za kontrolno nadzorne sisteme in infrastrukturno sistemsko informatiko v družbi Hitachi.


V šestih letih je partnerjem kljub številnim oviram, ki jih je povzročila predvsem epidemija koronavirusa, uspelo uresničiti vse zastavljene cilje projekta ovrednotenega na približno 35 milijonov. Vzpostavljeni so napredni sistemi vodenja in obratovanja omrežja, ki omogočajo izrabo razpoložljivih virov iz vseh napetostnih nivojev za učinkovito delovanje celotnega
elektroenergetskega sistema. V sistem prilagajanja odjema je bilo vključenih več kot 800 gospodinjskih odjemalcev, ki so v času aktivacije svojo porabo v povprečju zmanjšali za približno 20 odstotkov. V Idriji in Ljubljani so vgrajeni baterijski hranilniki električne energije in nameščena področna sistema upravljanja z energijo, ki omogočata centralizirano upravljanje in spremljanje rabe energije v zgradbah na lokalnem območju ter ponujanje tovrstne
prožnosti na trgu.
 
Direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar je v nagovoru poudaril, da je za partnerji zelo dinamičen in zahteven projekt. »In prav danes, ko se Evropa sooča z nezavidljivo energetsko situacijo, nam te naprave pomagajo zagotavljati zanesljivost in učinkovitost upravljanja sistema,« je dejal mag. Mervar. Izpostavil je, da tega projekta ne bi bilo brez vrhunske ekipe strokovnjakov iz družb ELES, Hitachi, agencije NEDO, distribucijskih podjetij ter dobaviteljev rešitev. »Opravili so pionirsko delo. Upam in želim si, da najdemo skupne izzive in nadaljujemo odlično sodelovanje na novih projektih«, je zaključil mag. Mervar.   

Na fotografiji: mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES


Goste je nagovoril podpredsednik in izvršni direktor podjetja Hitachi g. Katsuya Nagano. Uvodoma je navedel, da je bil projekt NEDO priložnost za uresničitev ključnih vrednot družbe Hitachi, in sicer harmonija, iskrenost in pionirski duh. "Imeli smo odprto razpravo s številnimi slovenskimi deležniki, vključno z ELES in delali v smeri skupnega cilja uspešnosti projekta, kar je vodilo do uspeha tega zahtevnega projekta," je dejal g. Nagano. Zaključil je, da bodo, čeprav je projekt uradno zaključen, še naprej spodbujali gradnjo nadaljnjih partnerstev in prispevali h krepitvi mednarodne družbene infrastrukture.

Na fotografiji: g. Katsuya Nagano, podpredsednik družbe Hitachi


»Projekt NEDO je model naprednega elektroenergetskega sistema,« je komentirala ga. Maxine Ghavi, vodja Grid Edge Solutions, iz družbe Hitachi Energy. »Kombinirane rešitve, izbrane za projekt, skupaj odgovarjajo na potrebo po večji elektrifikaciji in hkrati ostajajo trajnostne. Uporaba naprednih tehnologij Hitachi Energy, kot je Network Manager, pa bo omogočila boljšo orkestracijo in upravljanje obstoječega omrežja, medtem ko naš sistem za baterijsko shranjevanje energije (BESS) izboljšuje stabilnost in odpornost omrežja. Kot rezultat uporabe teh in drugih inovativnih omrežnih rešitev imajo potrošniki NEDO večjo splošno zanesljivost, hkrati pa vključujejo več obnovljive energije.«

Na fotografiji: g. Masanori Kobayashi (NEDO), Generalni direktor oddelka za pametne skupnosti in energetske sisteme, Njegova ekscelenca Hiromichi Matsushima, veleposlanik Japonske v Sloveniji, dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport, predsednik japonske agencije NEDO g. Hiroaki Ishizuka, mag. Aleksander Mervar, direktor družbe ELES, g. Katsuya Nagano podpredsednik družbe Hitachi, mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo, g. Yuichi Yagawa podpredsednik oddelka za kontrolno nadzorne sisteme in infrastrukturno sistemsko informatiko v družbi Hitachi in mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije ELES.


Potrditev, da je projekt NEDO eden izmed najnaprednejših projektov v svetovnem merilu, so partnerji prejeli v letu 2020, ko jim je združenje ISGAN (»International Smart Grids Action Network«) podelilo nagrado za najboljši projekt pametnih omrežij na svetu.

VIDEO: Zaključni dogodek NEDO

GALERIJA
g. Akito Fukasawa, Hitachi


dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport


mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo


Sestanek slovenskih in japonskih partnerjev projekta NEDO


Posaditev češnje kot simbol trajnega sodelovanja


Hiroaki Ishizuka, predsednik družbe NEDO


Veleposlanik Japonske v Sloveniji njegova ekscelenca Hiromichi Matsushima
. . .

Editor

Avtor pri si24.news