Lokalno

Sanacijski ukrepi na cestah potekajo uspešno

Lanske poletne ujme so v Mestni občini Velenje povzročile škodo v višini 14 milijonov evrov. Sanacija nekaterih bolj zahtevnih poškodb je predvidena še v tem letu. Intenzivno izvajamo sanacijske ukrepe na cestah Tone–Pusti potok v Plešivcu, Odcep Trbul, pri Ožirju v KS Konovo in Šatur–Kavče.

. . .
Lanske poletne ujme so v Mestni občini Velenje povzročile škodo v višini 14 milijonov evrov. Sanacija nekaterih bolj zahtevnih poškodb je predvidena še v tem letu. Intenzivno izvajamo sanacijske ukrepe na cestah Tone–Pusti potok v Plešivcu, Odcep Trbul, pri Ožirju v KS Konovo in Šatur–Kavče. S pripravljalnimi deli smo začeli tudi na cestah Dobrna–Janškovo selo–Vinska Gora in odcepu Vrčkovnik–Kocman. Predvidoma do konca letošnjega avgusta načrtujemo še izvedbo sanacijskih ukrepov pri hišah Meh–Laze, Jakob–Podgorje, Miklavžina–Plešivec, Banovšek–Janškovo selo, kjer plazovi ogrožajo stanovanjske objekte.

/
 
Mestna občina Velenje je ob ujmah med 4. in 31. avgustom 2023 utrpela škodo v višini 14 milijonov evrov – 10 milijonov evrov škode in za več kot 4 milijone evrov intervencijskih stroškov. Za popoplavno sanacijo smo od države prejeli 3,2 milijona evrov.
 
V začetku aprila smo že uspešno zaključili s sanacijo plazu pod gozdno cesto Partizanski grobovi v Črnovi in na cesti Brčan–Prelska, skupaj v vrednosti skoraj 40.000 evrov.
 
Interventno sanacijo plazu pod cesto Odcep Trbul v Zgornjem Šaleku smo izvedli že v lanskem letu. Na cesto je vezanih cca 20 gospodinjstev Zgornjega Šaleka, ki nimajo drugega dostopa, zato je bila interventna sanacija nujna. Zaradi obsežnih del s sanacijo nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Pri izvajanju del smo naleteli na poškodovano meteorno kanalizacijo, ki jo bo potrebno sočasno obnoviti. Zato bodo dela predvidoma trajala do konca junija 2024. Trenutno saniramo drug plaz na isti cesti, ki se nahaja cca 100 m višje.
 
Prijazen pozdrav

VIR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje  
. . .

Editor

Avtor pri si24.news