Splošno

STA novice / Evropski parlament potrdil reformo trga elektrike

Evropski parlament je danes sprejel reformo trga EU z elektriko. Nova zakonodaja naj bi med drugim zaščitila potrošnike pred nestanovitnimi cenami in pospešila uporabo obnovljivih virov energije. Parlament je potrdil tudi spremembe na trgu plina, ki naj bi pospešile vpeljavo obnovljivih plinov in vodika.

. . .
četrtek, 11.4.2024
Bruselj, 11. aprila (STA) - Evropski parlament je danes sprejel reformo trga EU z elektriko. Nova zakonodaja naj bi med drugim zaščitila potrošnike pred nestanovitnimi cenami in pospešila uporabo obnovljivih virov energije. Parlament je potrdil tudi spremembe na trgu plina, ki naj bi pospešile vpeljavo obnovljivih plinov in vodika.

Kot so sporočili iz Evropskega parlamenta, bo reforma zasnove delovanja evropskega trga elektrike, ki jo sestavljata uredba in direktiva, potrošnikom zagotovila pravico do pogodb s fiksno ali dinamično ceno ter večji dostop do informacij o drugih možnostih. Dobavitelji ne bodo smeli enostransko spremeniti pogojev v pogodbah.

Članice EU bodo lahko dobaviteljem prepovedale ustavitev dobave elektrike ranljivim odjemalcem, tudi v času trajanja morebitnega spora med dobavitelji in odjemalci.
Reforma opredeljuje t. i. pogodbe za razliko, s katerimi naj bi spodbudili investicije v energetiki. Gre za pogodbe, pri katerih sta določeni zgornja in spodnja cena. Če je tržna cena nad zgornjo, država od proizvajalca pobira presežek, če je nižja, pa mu mora kriti razliko.

Uporaba pogodb za razliko bo dovoljena pri vseh investicijah v nove zmogljivosti za proizvodnjo elektrike bodisi iz obnovljivih virov ali jedrske energije, pojasnjuje parlament.
Opredeljen bo mehanizem za razglasitev krize s cenami elektrike. EU bo lahko ob zelo visokih cenah in pod posebnimi pogoji razglasila krizo v posamezni regiji ali v celotni uniji in države članice bodo lahko začasno določile cene elektrike za majhna in srednje velika podjetja ter energetsko intenzivno industrijo.

"Reforma postavlja državljane v ospredje zasnove trga elektrike. Besedilo vključuje ukrepe za zaščito državljanov, posebej najbolj ranljivih, in za pospešitev uvajanja obnovljivih virov energije," je po navedbah parlamenta dejal poročevalec za reformo Nicolas Gonzalez Casares (S&D).

Dodal je, da je parlament naredil korak k demokratizaciji energije, in sicer z zasnovo trga, ki bo omogočala odzivanje na težave, ki se bodo pokazale ob energetski krizi. Vsi potrošniki, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, bodo imeli dostop do dolgoročnih, dostopnih in stabilnih cen, je še poudaril španski evropski poslanec.

Evropski parlament je danes potrdil tudi spremembe na trgu plina, katerih namen je razogljičiti energijski sektor EU in med drugim povečati proizvodnjo in integracijo obnovljivih plinov in vodika, so sporočili iz parlamenta.

Namen ukrepov, ki jih bosta določala področni direktiva in uredba, je zagotoviti dobave, na katere vplivajo geopolitične napetosti, predvsem ruska vojna proti Ukrajini, in nasloviti podnebne spremembe. Okrepljeni bodo mehanizmi za zagotovitev poštenih cen in stabilne dobave, države članice bodo lahko omejile uvoz plina iz Rusije in Belorusije. Zakonodaja bo uvedla sistem skupnih nabav plina, da bi se izognili tekmovanju med državami članicami, ter petletni pilotni projekt, namenjen spodbudi trga EU z vodikom.

Pozornost daje tudi povečanju investicij v vodikovo infrastrukturo, posebej v premogovnih regijah, za spodbujanje prehoda na trajnostne vire energije, kot sta biometan in nizkoogljični vodik, navaja parlament.

"V središču razvoja evropskega trga vodika bo evropska jeklarska in kemična industrija, ki ju je težko razogljičiti," je po navedbah parlamenta dejal poročevalec za direktivo Jens Geier (S&D). Ukrepi bodo predvidoma omogočili postopno opuščanje fosilnih goriv v industriji ter ohranjanje konkurenčnosti in delovnih mest v trajnostnem gospodarstvu.

"Z novo uredbo se bo energetski trg preoblikoval tako, da bo temeljil na dveh virih - zeleni elektriki in zelenem plinu. To je ogromen korak k doseganju ambicioznih podnebnih ciljev EU in izboljšanju konkurenčnosti unije za globalnih trgih," je povedal poročevalec za uredbo Jerzy Buzek.

Dodal je, da državam članicam dajejo legalno možnost za ustavitev uvoza iz Rusije v primeru varnostne grožnje, kar jim daje "orodje za postopno odpravo naše odvisnosti od nevarnega monopolista".

Spremembe na trgu elektrike in plina bodo lahko uveljavljene, potem ko jih bo uradno potrdil še Svet EU. Politični dogovor o njih sta parlament in svet dosegla konec minulega leta.

VIR: Tax Fin Lex
. . .

Editor

Avtor pri si24.news