Zdravstvo

Svetovni dan varnosti pacientov

Svetovni dan varnosti pacientov, 17. september, letos poteka pod geslom »Glas pacientu!«, saj si prizadeva za opolnomočenje pacientov: če pacientu damo glas, potem lahko sodeluje, in ko sodeluje, je bolj varen. Varnost pacientov je pomembna vrednota zdravstva, najpomembnejša pacientova pravica in eden od vodilnih ciljev Ministrstva za zdravje.

. . .
Svetovni dan varnosti pacientov, 17. september, letos poteka pod geslom »Glas pacientu!«, saj si prizadeva za opolnomočenje pacientov: če pacientu damo glas, potem lahko sodeluje, in ko sodeluje, je bolj varen. Varnost pacientov je pomembna vrednota zdravstva, najpomembnejša pacientova pravica in eden od vodilnih ciljev Ministrstva za zdravje. 


Letos sprejeta Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu namreč kot eno od načel kakovosti postavlja varnost – izvajanje zdravstvene dejavnosti brez ali s čim manjšim tveganjem za nastanek škode za pacienta. Ostala načela Nacionalne strategije so osredotočenost na pacienta, zagotavljanje spoštljive zdravstvene obravnave, ki upošteva potrebe, izbire in vrednote posameznika, pravočasnost – zagotavljanje kratkih čakalnih dob s čim krajšim časom, preživetim v čakalnici – in enakopravnost, kar pomeni nediskriminatorno obravnavo vseh udeležencev zdravstvenega varstva. Med načela kakovosti sodi tudi uspešnost zdravljenja. Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu je v pomoč tudi pri pripravi zakona o kakovosti zdravstvene obravnave, katerega osnutek že nastaja v okviru delovne skupine na Ministrstvu za zdravje.

Aktivnosti letošnjega mednarodnega dneva varnosti pacientov potekajo pod geslom »Glas pacientu!«, njihova rdeča nit je prizadevanje za opolnomočenje pacienta skozi upoštevanje njegovega glasu. S tem namenom na Ministrstvu za zdravje že pripravljamo aplikacijo, preko katere bodo lahko pacienti, svojci in zaposleni anonimno sporočali vse težave, ki so jih doživeli med zdravstveno obravnavo. To bo omogočilo korektivno in preventivno ukrepanje, hkrati pa bo aplikacija služila kot učna platforma za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. Varnost pacientov je namreč odgovornost vseh sodelujočih v zdravstveni obravnavi – prav pacienti sami lahko znatno pripomorejo k izboljšanju varnosti in kakovosti zdravstva. Pokazalo se je, da ima vključevanje pacientov in njihovih družin v zdravstveno oskrbo pomembno vlogo za varnost pacienta in pripomore k večji uspešnosti izidov zdravljenja ter seveda k večjemu zadovoljstvu pacienta.

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2019 za svetovni dan varnosti pacientov razglasila 17. september. Države članice WHO so se takrat zavezale, da bodo varnost pacientov priznale kot ključno zdravstveno prednostno nalogo.

Aktivnosti ob svetovnem dnevu varnosti pacientov so letos razdeljene na tri dni. V četrtek, 14. septembra, bo potekala konferenca z naslovom »Posvet pacientov s strokovnjaki«, na kateri bodo predstavljeni konkretni primeri varnosti pacientov v Sloveniji, ocenili bodo trenutno stanje na področju varnosti v zdravstvu in govorili o morebitnih rešitvah, predstavili NIJZ-jevo raziskavo PREMS o izkušnjah z zdravstveno obravnavo, pregledali sodno prakso na tem področju, govorili o opolnomočenju pacientov za večjo varnost zdravljenja z zdravili, opozorili na vlogo medicinskih sester pri varnosti pacientov ter predstavili dobre prakse iz tujine. Na okrogli mizi bodo govorili o perspektivah razvoja opolnomočenja pacientov.

V petek, 15. septembra, bodo po številnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih po Sloveniji potekali dnevi odprtih vrat, katerih namen je tesnejše sodelovanje vseh zdravstvenih ustanov z društvi. Zdravstvo se namreč spreminja in opolnomočen pacient, ki razume svojo diagnozo in se strinja s terapijo, je bolj varen.

V nedeljo, 17. septembra, pa bodo na svetovni dan varnosti pacientov opozorili z oranžno osvetlitvijo mostov, spomenikov in drugih pomembnih stavb.

VIR: MZZ
. . .

Editor

Avtor pri si24.news