Turizem

V letu 2022 močno okrevanje turizma in pozitivni trendi

V letu 2022 smo v Sloveniji zabeležili 5,8 milijonov turističnih prihodov in 15,6 milijonov turističnih prenočitev oziroma za 46,6 % več prihodov in za 38,5 % več prenočitev kot v letu 2021.

. . .
Ljubljana, 25. januar 2023V letu 2022 smo v Sloveniji zabeležili 5,8 milijonov turističnih prihodov in 15,6 milijonov turističnih prenočitev oziroma za 46,6 % več prihodov in za 38,5 % več prenočitev kot v letu 2021. Glede na leto 2019 je bilo število prihodov v letu 2022 nižje za 5,8 %, število prenočitev pa za 1,2 %. Tuji gostje so ustvarili 3,9 milijonov prihodov in 10 milijonov prenočitev. V prvih 11 mesecih leta 2022 smo zabeležili 2,71 milijard evrov iz naslova izvoza potovanj, kar je 2 % več kot v enakem obdobju leta 2019. Leta 2022 se je slovenski turizem tako močno približal številkam, kot smo jih poznali pred pandemijo covid-19. Prihodi tujih turistov so glede na predkoronsko raven okrevali na 84 %, s čimer je slovenski turizem presegel evropsko in globalno raven. Po podatkih UNWTO so namreč mednarodni prihodi lani dosegli 63 % ravni izpred pandemije, v Evropi je turizem okreval na 80 %.

Lani smo zabeležili za 5,8 % manj turističnih prihodov in za 1,2 % manj turističnih prenočitev kot leta 2019. Po podatkih SURS je bilo do konca lanskega leta zabeleženih 5,86 milijonov prihodov turistov in 15,58 milijonov turističnih prenočitev, oziroma za 46,6 % več turističnih prihodov in za 38,5 % več turističnih prenočitev kot leto prej. Od tega so tuji gostje ustvarili 3,93 milijonov turističnih prihodov (67 % vseh) in 10,07 milijonov prenočitev (65 % vseh), to je za 114,8 % več turističnih prihodov in za 110,2 % več turističnih prenočitev kot v letu 2021. Domači gostje so v tem obdobju ustvarili 1,93 milijona turističnih prihodov (33 % vseh) in 5,50 milijonov turističnih prenočitev (35 % vseh), kar predstavlja za 11 % manj turističnih prihodov in za 14,7 % manj turističnih prenočitev kot v letu 2021.

Glede na leto 2019 so tuji turisti v letu 2022 ustvarili 11,4 % manj prenočitev, domači turisti pa za 25,1 % več prenočitev.

Okrevanje turističnega prometa je bilo sicer napovedano za leto 2023, a smo številke iz leta 2019 že skoraj dosegli že v letu 2022. K okrevanju so močno pripomogli domači gosti, k čemur so pripomogli ukrepi pomoči turizmu po pandemiji covid-19, zlasti turistični boni ter t. i. boni 21, ter promocijska kampanja Moja Slovenija, s katero Slovenska turistična organizacija (STO) nagovarja prebivalce Slovenije k dopustovanju doma. V letu 2022 pa se je močno krepilo tudi število tujih prihodov in prenočitev. Spodbudne so tudi napovedi za leto 2023, v katerem pričakujemo nadaljnjo zmerno rast turističnega prometa (okvirno 5 %).

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je navedel: "Veseli me, da smo se že približali ravni obiska in nočitev iz leta 2019, ki je bilo za slovenski turizem rekordno leto. Po teh kriznih letih se dvigujejo tudi prilivi z naslova izvoza turističnih potovanj, dviguje se dodana vrednost v ožji turistični dejavnosti in zmanjšuje sezonskost ponudbe slovenskega turizma. Področje turizma sem prevzel v času okrevanja po pandemiji covid-19. Pričakovanja so bila, da bo okrevanje zelo dolgotrajno, a si je turizem opomogel v krajšem času – zagotovo je k temu pripomogla tudi pomoč države, ki je ohranila ponudbo. Dejstvo pa je, da bomo ljudje vedno radi raziskovali, potrebovali počitek in sprostitev – toliko bolj po izzivov polnih obdobjih. Verjamem, da so rezultati, ki so danes pred nami, dobro izhodišče za uresničevanje strategije slovenskega turizma. Z njo smo si začrtali pot do višje dodane vrednosti, ta pa nas seveda vodi tudi skozi proces digitalne preobrazbe turističnega sektorja. Ljudje bodo še naprej srčica naše ponudbe, bomo pa slovenski turizem podprli s podatkovno podprtim odločanjem ter vzpostavitvijo pametnih turističnih destinacij."

Mag. Maja Pak, direktorica STO, pa je poudarila: "Na STO smo veseli, da je turizem leta 2022 z vidika turističnih prihodov in prenočitev nadaljeval okrevanje ter se približal ravni iz leta 2019, ob tem pa presegel rezultate panoge v Evropi in v svetu. K temu je pomembno pripomoglo dejstvo, da smo že pred izbruhom pandemije covid-19 Slovenijo uspešno umestili na globalni turistični zemljevid kot raznoliko, trajnostno destinacijo, ki ponuja varna, nemnožična doživetja. Tudi v leto 2023 smo, kljub številnim izzivom, vstopili z optimizmom. Na STO nadaljujemo intenzivne promocijske aktivnosti, kot so globalna digitalna kampanja na 20 tujih trgih, nastopi na najuglednejših turističnih sejmih in borzah, kampanja Moja Slovenija na domačem trgu ter kampanja za dvig ugleda poklicev v turizmu in gostinstvu Ustvarjam doživetja. Posebno pozornost namenjamo športnemu turizmu, kjer se zlasti z oblikovanjem Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport odpirajo številne sinergijske priložnosti. Čakajo pa nas tudi zahtevni razvojni projekti. Pripravljamo pilotni model novega Nacionalnega informacijskega središča. Nadgradili bomo večkrat nagrajeno Zeleno shemo slovenskega turizma, v katero je danes vključenih že 59 destinacij, skupaj pa je podeljenih 279 znakov Slovenia Green; samo v letu 2022 smo jih na novo podelili kar 70. Eden ključnih projektov je tudi nadgradnja modela organizacije slovenskega turizma. Pri vseh naših aktivnostih bomo tesno sodelovali z vsemi deležniki v slovenskem turizmu. V skladu z aktualno turistično strategijo bomo v ospredje postavljali zlasti občuten dvig kakovosti, s tem pa dodane vrednosti turistične ponudbe."

Več informacij najdete v medijskem središču na povezavi

VIR: STO
. . .

Editor

Avtor pri si24.news