Gospodarstvo

VIZIJA HOLDING ENA Darija in Vesne Južna dejansko vredna 53,18 mio € – za 957 iztisnjenih delničarjev 1,75 mio € (12-kratnik)

V dolgoletnih sodnih postopkih preveritve primernosti denarne odpravnine za leta 2018 iztisnjene male delničarje družb Vizija Holding, d.d., in Vizija holding ena, d.d., so v VZMD ...

. . .

VIZIJA HOLDING ENA Darija in Vesne Južna dejansko vredna 53,18 mio € – za 957 iztisnjenih delničarjev 1,75 mio € (12-kratnik), namesto pičlih 140 tisoč €, izplačanih po razlastitvi 2017 - mnenje sodne izvedenke in VABILO k pridružitvi postopkom v okviru VZMD


V dolgoletnih sodnih postopkih preveritve primernosti denarne odpravnine za leta 2018 iztisnjene male delničarje družb Vizija Holding, d.d., in Vizija holding ena, d.d., so v VZMD prejeli nove vzpodbudne novice, ki potrjujejo njihovo tezo o sramotno nizki denarni odpravnini v višini 2,00 € za delnico, ki jo je glavni delničar – družbe iz kroga poslovnežev Darija in Vesne Južna – sam sebi sprejel na iztisnitveni skupščini leta 2017. Sodna izvedenka Brigita Aljaž je, po naročilu Sodišča, pripravila obsežni Izvedenski izvid in mnenje, v katerem se je opredelila tudi do preteklih vrednotenj, opravljenih po naročilu različnih strank postopka, pa tudi mnenja Poravnalnega odbora.  

Kot pravično vrednost za 1 delnico družbe Vizija holding ena, d.d., konec leta 2017, je ocenila 24,97 €, kar je več kot 12-kratnik prvotne denarne odpravnine oz. skupno 1,75 mio €, namesto 140 tisoč €, kolikor je 957 iztisnjenih malih delničarjev prejelo po iztisnitvi. Celotna družba Vizija holding ena, d.d., je bila tako ob iztisnitvi - namesto 4,25 mio € - vredna 53,18 mio €. V VZMD ocenjujejo, da do podobnega razhajanja prihaja tudi v primeru družbe Vizija holding, d.d. S strani Sodišča imenovani Poravnalni odbor je namreč že leta 2020 izdal mnenje, v katerem je ugotovil, da v obeh primerih izplačana denarna odpravnina 2,00 € na delnico ni bila primerna, saj bi morala za delnico Vizije Holding poštena denarna odpravnina znašati 37,60 € (kar 1.780 % več), za delnico Vizije Holding Ena pa 36,05 € - v obeh primerih torej več kot 18-krat toliko, kot je delničarjem prvotno namenili večinski lastnik!

Slednji sicer ves čas izrablja pravna sredstva za zavlačevanje postopka, nasprotuje argumentom o višji vrednosti, hkrati zavrača sodelovanje s cenilci, naroča svoja – zanj ugodna – »strokovna« menja, problematizira strokovno pravilnost ravnanja Poravnalnega odbora itd. V VZMD zato upajo, da bo Sodišče po dveh mnenjih strokovnjakov, imenovanih s strani sodišča, ki v obeh primerih ocenjujeta, da so mali delničarji prejeli manj kot desetino pravične odpravnine, naposled zagotovilo pravico.  

V VZMD ob tem vse nekdanje delničarje obeh družb, ki se še niso neposredno pridružili prizadevanjem za dosego pravične denarne odpravnine, ponovno vabijo k podpisu Delničarskega sporazuma in Pooblastil odvetniški družbi, kar še vedno lahko storijo. Doslej se je tem prizadevanjem pod okriljem VZMD že pridružilo preko 250 nekdanjih delničarjev! Iz Združenja še sporočajo, da vsem tistim delničarjem, ki so še pred iztisnitvijo svoje delnice prenesli k »Delniški OPORI« pri VZMD, v tem času ni potrebno narediti prav ničesar, saj za zaščito njihovih pravic VZMD skrbi že ves ta čas. Za vsa dodatna pojasnila so sodelavci VZMD na voljo vsak delavnik med 10:00 in 15:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si.

PR: VZMD
. . .

Editor

Avtor pri si24.news