Okolje

Vodik kot eden izmed pomembnih dejavnikov zelenega prehoda

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 10. junija 2024 v Ljubljani organizira celodnevno konferenco, ki bo posvečena vodikovim tehnologijam in ekosistemom.

. . .
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 10. junija 2024 v Ljubljani organizira celodnevno konferenco, ki bo posvečena vodikovim tehnologijam in ekosistemom.

Za uresničitev Evropskega zelenega dogovora bo potrebno do leta 2050 doseči ogljično nevtralnosti in zmanjšati izpuste CO2 za najmanj 55 odstotkov do leta 2030.
Konferenca "Vodik kot eden izmed pomembnih dejavnikov zelenega prehoda: Izzivi in priložnosti" bo osvetlila vlogo obnovljivega vodika kot ključnega energijskega vektorja pri prehodu v bolj trajnostno družbo.

Cilj konference je spodbuditi dialog in sodelovanje za razvoj učinkovitejših rešitev v vodikovih tehnologijah.

Poudarek bo na projektu  Severnojadranska vodikova dolina (NAHV), ki je prva čezmejna vodikova dolina na svetu, prepoznana kot vodilna pobuda med vodikovimi dolinami v Evropi. Uspešen konzorcij, ki vključuje partnerje iz Hrvaške, Italije in Slovenije, je prejel 25 mio EUR nepovratnih sredstev Evropskega partnerstva za čisti vodik v okviru programa Obzorje Evropa, kar potrjuje njegov pomen k doseganju evropskih energetskih ciljev.

Konferenca bo potekala v obliki foruma za izmenjavo znanj in idej med industrijskimi pionirji, akademskimi strokovnjaki in odločevalci. Cilj konference je spodbuditi dialog in sodelovanje za razvoj učinkovitejših rešitev v vodikovih tehnologijah.

Lokacija: Gospodarska Zbornica Slovenije - Dvorana A; Dimičeva 13, Ljubljana
Čas: 10. 6 2024 od 8:30 do 17:00

Udeležba na konferenci je brezplačna. Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna  spletna prijava do 7. junija 2024.

Vir: MOPE, GZS
. . .

Editor

Avtor pri si24.news