Splošno

Z umetno inteligenco do večje dostopnosti AV-vsebin evropske kulturne dediščine

S projektom Europeana Subtitled in inovativnim pristopom za podnaslavljanje vsebin je večjezična avdiovizualna kulturna dediščina portala Europeana dostopnejša strokovnjakom in širši zainteresirani javnosti.

. . .
TV Slovenija zaključuje uspešno sodelovanje v projektu Europeana Subtitled, katerega cilj je bil digitalne avdiovizualne vsebine, s pomočjo umetne inteligence prevedene v angleški jezik, približati širši javnosti.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija
30. november 2022 ob 11:21
Ljubljana - RTV SLO
Doseg in vpliv avdiovizualnih vsebin dostopnih v okviru evropske digitalne knjižnice kulturne dediščine Europeana sta do nedavnega omejevala dva dejavnika: količina predstavljene vsebine na platformi, ki jo različne skupine uporabnikov lahko enostavno ponovno uporabijo – dovoljena uporaba v izobraževalne namene in pomanjkanje večjezičnega dostopa do avdiovizualnih vsebin, ki so pogosto na voljo samo v jeziku, v katerih so bile prvotno ustvarjene.
Napredek na področju umetne inteligence za samodejno prepoznavanje govora in avtomatsko prevajanje je partnerjem projekta omogočil, da so orodja prilagodili posebnostim materialov avdiovizualne kulturne dediščine in izdelali angleške podnapise za posebej izbrano avdiovizualno vsebino na portalu Europeana.
V letu in pol trajajočem projektu je sodelovalo sedem javnih televizijskih servisov in avdiovizualnih arhivov iz sedmih evropskih držav in trije tehnični partnerji. V okviru projekta so sodelujoči obogatili zbirko Europeane za dodatnih 6.000 visokokakovostnih avdiovizualnih gradiv na temo „Broadcasting Europe“.
Avdiovizualni zapisi so bili izbrani tako, da na primeren način osvetlijo družbene, politične in kulturne spremembe v Evropi od tridesetih let prejšnjega stoletja vse do danes, kot so bile predvajane v okviru televizijskih programov. Novo gradivo vključuje poročanja iz obdobja komunizma v Romuniji, propagandne obzornike iz nekdanje nizozemske kolonije Indonezije, dokumentarne filme Španije od časa Francovega režima do vstopa v EU in dokumentarne posnetke iz Grčije o gospodarski krizi.Spletna stran projekta.

Uspešno sodelovanje TV Slovenija

Katja Šturm, iz TV arhiva in dokumentacije na RTV Slovenija, je v okviru projekta pripravila in oblikovala vsebinske poudarke avdiovizualnih vsebin o slovenskem turizmu v osemdesetih (Slovenian tourism in the eighties | Europeana), vlogi Slovenije pri razglasitvi svetovnega dneva čebel (Busy as a bee | Europeana) ter poročanju Televizije Slovenija o trgatvah, proizvodnji vina in vinski kulturi širom Slovenije vse od njenih začetkov (Broadcasting from the vineyards of Slovenia | Europeana) v angleškem jeziku.

Ob zaključku projekta je Katja Šturm povedala: »Naše sodelovanje v okviru projekta Europeana Subtitled je poskus nadgradnje preteklega uspešnega sodelovanja TV Slovenija pri projektu EUscreenXL (https://www.euscreen.eu/about.html), enega izmed redkih ponudnikov »živih«, torej avdiovizualnih vsebin na portalu Europeana. Zdajšnje sicer kratko sodelovanje je poleg povezav z novimi partnerskimi organizacijami nakazalo potencial večje dostopnosti slovenskih avdiovizualnih vsebin širši evropski javnosti in nakazalo pomembnost podnaslavljanja večjezičnih avdiovizualnih vsebin v angleški jezik.«Katja Šturm, osebni arhiv.

Tehnična podpora na voljo tudi v prihodnje

Projekt je razvil tudi podporo strokovnjakom in zainteresirani javnosti (https://subbit.eu/how-it-works/) za kulturno dediščino pri uporabi tehnologij za samodejno prepoznavanje govora (ASR) in avtomatsko prevajanje (MT) s pomočjo spletnega usposabljanja, ki ga sestavljajo video vadnice, dokumentacija in smernice.Europeana Subtitled

V okviru projekta Europeana Subtitled je bilo organiziranih več dogodkov (Events (subbit.eu), kjer so partnerji predstavili v okviru projekta razvita orodja organizacijam, ki skrbijo za avdiovizualne zbirke kulturne dediščine in izvedli praktično usposabljanje, kako ta orodja uporabljati v vsakodnevni praksi.

Projekt je vzbudil veliko zanimanje pri zelo različnih javnostih, predvsem prek dogodkov in uredniških dejavnosti na spletni strani Europeane (zlasti prek spletne strani »Broadcasting Europe« in spletne razstave »Mass-media and propaganda«, kjer je bila predstavljena tudi vsebina TV Slovenija (New politics and a new media landscape | Europeana).


Številni partnerji evropskega projekta

Projektni partnerji Europeane Subtitled so ustanove in organizacije Translated (https://translated.com/), Fondazione Bruno Kessler (https://www.fbk.eu/en/) in Istituto Luce Cinecittà iz Italije (https://cinecitta.com/), Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (https://www.beeldengeluid.nl/) in Stichting Europeana iz Nizozemske (Discover Europe’s digital cultural heritage | Europeana), Španski javni medijski servis RTVE (https://www.rtve.es/), S.M.E. iz Španije, Deutsche Welle (https://www.dw.com/) iz Nemčije, Elliniki Radiofonia Tileorasi Anonimi Etaireia Ert (Αρχική - ERT.GR)iz Grčije, Societatea Romana De Televiziune Srtv iz Romunije (TVR.RO) in Radiotelevizija Slovenija (rtvslo.si).

Projekt je del programa Europeana Generic Services in je sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope Evropske unije.

Zbirka EUscreenXL vsebuje prek 64.000 posnetkov v več kot 40 različnih jezikih 41 ponudnikov iz 27 državah, razdeljenih v sedemnajst tematskih zbirk.


. . .

Editor

Avtor pri si24.news