Energetika

Za nove naprave za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na voljo 20 milijonov evrov

Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe sredstev.

. . .
Datum objave:
4. marec 2024

Avtor:
Polona Bahun

Avtor fotografij:
Pixabay
Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe sredstev.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je objavilo 20 milijonov evrov vreden javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo in shranjevanje električne energije. Nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije je lahko predmet sofinanciranja le v kombinaciji z naložbo v nakup in vgradnjo fotovoltaičnih panelov.

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva do 49 odstotkov, vendar ne več kot 358 evrov/kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov, in v primeru izvedbe projekta po postopku  javnega naročila ali javno naročniškega javno-zasebnega partnerstva (javno naročniško partnerstvo) do sto odstotkov, vendar ne več kot 730 evrov/kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov, ter v obeh primerih ne več kot pet milijonov evrov na vlogo.

Vlogo morajo interesenti posredovati na naslov MOPE, predvidena pa so tri odpiranja vlog. Prvi rok za oddajo vlog je 15 april 2024, drugi 2. september 2024 in tretji 10. februar 2025.

VIR: Naš Stik
. . .

Editor

Avtor pri si24.news