Izobraževanje

20 let DOBA Fakultete

DOBA Fakulteta je začela svojo prihodnost in prihodnost svojih študentov ustvarjati leta 2003.

. . ./


DOBA Fakulteta je začela svojo prihodnost in prihodnost svojih študentov ustvarjati leta 2003. S sodobnimi programi in načini študija že 20 let odpirajo nove perspektive, karierne in razvojne možnosti za študente in diplomante kakor tudi za organizacije, v katerih so zaposleni.
Njihovo poslanstvo je širjenje znanja in povezovanje vseh, ki verjamejo v uspeh in nasmeh. To uresničujejo s povezovanjem raziskovalnega, izobraževalnega in razvojnega dela ob spodbujanju sodelovanja, inoviranja in odpiranja v mednarodni prostor. 
ŠTEVILO ŠTUDNETOV SE IZ LETA V LETO VIŠA
V dinamično spreminjajočem se okolju je DOBA Fakulteta svojo 20-letno pot gradila na temeljih nenehnega razvoja, povezovanja in sodelovanja, inoviranja, novih znanj, digitalnih tehnologij in stremljenja k odličnosti na vseh področjih. V prihodnost naravnan način razmišljanja in delovanja je prinesel rezultate, na katere so izredno ponosni: 11 akreditiranih študijskih programov, s katerimi so prisotni v Sloveniji in na tujih trgih, in več kot 1700  vpisanih študentov letno iz 46 držav.  Odlikujejo jih pedagoško inoviranje  in sodobni programi, ki jih podpirajo napredne digitalne tehnologije. Pravi zmagovalci njihovega delovanja pa so njihovi diplomanti, skoraj 6000 jih že je, ki si z novimi znanji in kompetencami tlakujejo lastno pot do uspeha.

/
RAZVILI SO MODEL ONLINE ŠTUDIJA
Največji razvojni dosežek je model online študija, ki ga lahko ponosno postavijo ob bok tujim modelom, ki veljajo za najbolj domišljene in kakovostne v svetovnem merilu. Oblikovali so ga kot odgovor na potrebe po večji dostopnosti, fleksibilnosti ter kakovosti izobraževanja in zanj pridobili dve mednarodni akreditaciji.

20 let aktualnih znanj
Prihodnost pripada tistim, ki bodo vlagali v pridobivanje novih znanj in razvoj kompetenc – in to nenehno in vse življenje. Družba znanja in prihodnost trga dela zahtevata od posameznika tako aktualna strokovna znanja kakor tudi fleksibilnost in agilnost delovanja.
20 let digitalnih tehnologij  
20-letno obdobje DOBA Fakultete so v prvi vrsti zaznamovale hitro razvijajoče se informacijske in digitalne medijske tehnologije. Področje uporabe sodobnih digitalnih tehnologij je tako področje, kjer so bili največkrat prvi v Sloveniji: prvi so uvedli online študij, ki omogoča večjo dostopnost in fleksibilnost pridobivanja izobrazbe, prvi so uvedli virtualno mobilnost, prvi so študentom ponudili spletne seminarje, interaktivno spletno svetovanje, storitve v oblaku, mobilno izobraževanje. Tudi nagrade niso izostale: dve nagradi za najboljše spletne strani, dve nagradi za inovativno rabo tehnologij
20 let trajnostnega inoviranja
Edina možnost, da študente izobražujejo za delovna mesta sedanjosti in poklice prihodnosti, ki jih zaradi nenehnih družbenih in tehnoloških sprememb trenutno še ni mogoče natančno opredeliti, je neprestano iskanje novih, boljših rešitev in vrednotenje njihove implementacije. Odlikujejo jih številne programske in pedagoške inovacije.
20 let kakovosti v izobraževanju
Popolnosti morda ni mogoče doseči, toda v današnjem hiperkonkurenčnem svetu je osredotočenost na vizijo, poslanstvo in vrednote pri delu, ki ga opravljajo, najboljše trajnostno zagotovilo uspeha. Odličnost ni dejanje, ampak navada, način življenja.
Odličnost visokošolske ustanove se meri po kakovosti znanja njenih diplomantov in posledično njihovi zaposljivosti. Visok odstotek diplomantov in pozitivne spremembe, ki jih le-ti doživljajo v svoji karieri, so spodbuda za njihovo nadaljnje delo.
20 let mednarodnih partnerstev
Internacionalizacijo in sklepanje mednarodnih partnerstev ter drugih povezav na DOBA Fakulteti razumejo kot sredstvo za izboljšanje kakovosti izobraževanja in raziskovanja, krepitev odprtega inoviranja in kot sredstvo za doseganje širših družbenim ciljem ter kakovosti življenja nasploh. 
20 let premikanja meja
Osredotočenost na uresničevanje vizije in jasno začrtanih strateških ciljev jih žene naprej. Zavedajo se, da se ovire pojavijo, ko umaknemo pogled s cilja. Zato z voljo in odločnostjo DOBA Fakulteta ne samo, da dosega svoje cilje, temveč jih vedno znova tudi presega. To dokazuje kot protagonist v online izobraževanju z lastnim modelom online študija, ki je med najnaprednejšimi in hkrati najkompleksnejšimi na svetu. So vztrajni in zaupajo vase. Verjamejo v to, zakaj so tukaj in to tudi dosegajo.
V 20 letih so jim najuglednejše ustanove in organizacije v Sloveniji podelile 15 pomembnih nagrad in priznanj – nagrada Gospodarske zbornice Slovenije,  tri nagrade za inovacije Štajerske gospodarske zbornice, nagrada Združenja Menedžer Slovenija, Mestne občine Maribor, častnika Večer…
Trdi temelji, ki jih je DOBA Fakulteta postavila v 20 letih svojega delovanja, jim omogočajo, da delajo drzne korake še naprej: da razvijajo kulturo učenja za poklice prihodnosti, podirajo meje nemogočega in odpirajo nove perspektive vsem, ki se jim na tej poti pridružijo.

VIR: Štajerska gospodarska zbornica

. . .

Editor

Avtor pri si24.news