Splošno

Cenik infrastrukturnih in geotehničnih del za popoplavno obnovo

Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih je na Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije naslovila dopis glede popisne postavke in cenik gradbenih del za dela, ki se izvajajo v okviru vzdrževalnih del v javno korist na cestni in komunalni infrastrukturi ali pri izvajanju geotehničnih ukrepov.

. . .
Služba Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih je na Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije naslovila dopis glede popisne postavke in cenik gradbenih del za dela, ki se izvajajo v okviru vzdrževalnih del v javno korist na cestni in komunalni infrastrukturi ali pri izvajanju geotehničnih ukrepov.

Cenik je izdelan na podlagi kalkulativnih osnov, ki se uporabljajo za dela rednega vzdrževanja in so objavljene na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Vsa tri združenja je vladna služba zaprosila, da omenjen dopis posredujejo naprej občinam.

VIR: UKOM
. . .

Editor

Avtor pri si24.news