Okolje

Minister Brežan s sodelavci z Direkcije za vode na ogledu posledic ujme v osrednji Sloveniji

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je skupaj z vodjo Sektorja območja srednje Save na Direkciji Republike Slovenije za vode Tonetom Cezarjem ogledal posledice avgustovske ujme v občinah Domžale, Mengeš, Kamnik in Komenda.

. . .
Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je skupaj z vodjo Sektorja območja srednje Save na Direkciji Republike Slovenije za vode Tonetom Cezarjem ogledal posledice avgustovske ujme v občinah Domžale, Mengeš, Kamnik in Komenda. Sestali so se z župani in si ogledali potek intervencijskih del na terenu, predvsem čiščenje vodotokov.

Skupaj z županjo Renato Kosec si je delegacija ogledala stanje pri jezu na Kamniški Bistrici v Homcu in na Viru pri Domžalah, kjer je bil poškodovan most na glavni prometnici Domžale – Vir. V Domžalah se trenutno sicer izvajajo intervencijska dela na dveh deloviščih, kjer se vzpostavlja pretočnost strug Kamniške Bistrice: v Biščah in v Nožicah.
 
Delovišče v Nožicah prehaja naprej v naselje Šmarca, ki pa že sodi v občino Kamnik, tako da je to trenutno največje delovišče na vodotoku Kamniške Bistrice. Na območju osrednje Slovenije je ujma največ škode povzročila prav v občini Kamnik, saj je poleg poškodb na vodnih zemljiščih poškodovanih tudi veliko objektov vodne infrastrukture. Poleg del na vodotoku Kamniške Bistrice se v občini Kamnik izvajajo dela še na vodotokih Bistričice, Črne, Konjščice in Tunjščice. Ob spremstvu župana Mateja Slaparja si je delegacija ogledala dolini Bistričice in Črne, pri čemer je župan posebej opozoril na težave s hudourniškimi pritoki in podori v dolinah. 
 
Visoka poplavna voda je v občinah Komenda in Mengeš veliko škode povzročila predvsem na poplavljenih objektih, manj pa na objektih vodne infrastrukture. Župan občine Mengeš Bogo Ropotar je prisotnim med drugim predstavil razmere, s katerimi se srečujejo pri sanaciji poplavljenega vrtca Gobica oziroma iskanju rešitve v obliki postavitve začasnih objektov. Župan občine Komenda Jurij Kern pa se je osredotočil na pomembnost ureditve suhega zadrževalnika Tunjščice.
 
In prav glede smiselnih in učinkovitih protipoplavnih ukrepov je Tone Cezar iz Direkcije za vode ob ogledu poudaril, da so na tem območju najbolj smiselni suhi zadrževalniki, saj prostora za poglabljanje in širjenje strug ni.
 
V občini Komenda se trenutno sicer izvajajo intervencijska dela na vodotoku Knež, v občini Mengeš pa na vodotoku Pšate pri smučarski skakalnici.
 
»Z videnim sem zadovoljen, saj kaže, da bo pretočnost vodotokov, kar je ključna naloga v tem trenutku, na tem območju predvidoma lahko zagotovljena do konca septembra,« je ob koncu ogleda poudaril minister Uroš Brežan. »Območje, ki sem ga danes obiskal, je bilo poleg Savinjske doline in Koroške najbolj prizadeto. Lahko pohvalim občine, da so se zelo dobro organizirale, da popis škode teče, da je bila oddana predhodna ocena škode in da bo tudi ocena škode lahko podana pravočasno.«
 
»Zavedanje o tem, kako pomembni so protipoplavni ukrepi, na nek način pa tudi solidarnost, ki je potrebna pri tem, ko mora nekdo svoje zemljišče nameniti na primer za gradnjo zadrževalnika, je v tem trenutku še zelo živo. Verjamem, da bomo te začete projekte zdaj pripeljali do gradbenih dovoljenj in jih izpeljali.« Ob tem pa bomo tudi pri spremembah zakonodaje iskali rešitve, ki nam bodo pomagale prek zapletov na državnih in občinskih projektih, kjer je vpletenih veliko lastnikov,« je zaključil minister Brežan.

PR - MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

. . .

Editor

Avtor pri si24.news