Kmetijstvo

OKUŽENE TRSE Z ZLATO TRSNO RUMENICO JE TREBA ČIM PREJ ODSTRANITI

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja, da morajo vinogradniki na okuženih območjih zlate trsne rumenice redno pregledovati vinograde ter brajde in ohišnice in čim prej odstraniti trse, ki kažejo simptome zlate trsne rumenice.

. . .
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja, da morajo vinogradniki na okuženih območjih zlate trsne rumenice redno pregledovati vinograde ter brajde in ohišnice in čim prej odstraniti trse, ki kažejo simptome zlate trsne rumenice.

Zlata trsna rumenica je karantenska bolezen vinske trte, ki je razširjena v vseh vinorodnih območjih v Sloveniji. Bolezen z okuženih na zdrave trse prenaša žuželka ameriški škržatek. Do večjega izbruha je v zadnjih letih prišlo na območju Ljutomersko Ormoških goric, izbruhi pa so bili v preteklosti ugotovljeni tudi v Prekmurju, na Dolenjskem in Primorskem. Za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice sta pomembna ukrepa odstranjevanje trsov, ki kažejo simptome okužbe ter zatiranje ameriškega škržatka v času po cvetenju trte.

Simptomi zlate trsne rumenice se intenzivneje kažejo v poletnem času in se proti jeseni stopnjujejo. Pri belih sortah se pojavi rumenenje listja, pri rdečih sortah pa listi rdečijo. Listni robovi se vihajo navznoter. Grozdi venijo in se sušijo. Pridelek na okuženih trsih je slabše kakovosti, okuženi trsi sčasoma ne rodijo več in lahko v nekaj letih propadejo. Simptomi se najprej lahko pojavijo na posameznih rozgah ali delih trsa, sčasoma pa na celotnem trsu.
POMEMBNO!
Simptomi zlate trsne rumenice so v tem času dobro vidni. Trse s simptomi je treba čim prej odstraniti, da se prepreči nadaljnje širjenje okužb.

Odstranjevanje okuženih trsov je zamudno delo, zato je lažje, če se trs v poletnem času samo odreže na primerni višini od tal, odrezani del se nato posuši. S posušenih poganjkov ameriški škržatek ne more več prenesti okužbe. Paziti je treba tudi, da se sproti potrga vse poganjke, ki še odženejo iz preostanka trsa, saj so okuženi, četudi še ne kažejo simptomov. Preostanek trsa je treba odstraniti s koreninami vred, da iz ostankov korenin ne bi odganjali novi poganjki. To lahko storimo v jeseni ali preko zime, vendar še preden naslednjo pomlad trsi začnejo odganjati.

Seznam razmejenih območij, kjer najdete tudi seznam občin oziroma katastrskih občin na okuženih območjih, je objavljen na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/. Za več informacij o zlati trsni rumenici se lahko obrnete tudi na Oddelek za varstvo rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

VIR: Občina Mirna Peč
. . .

Editor

Avtor pri si24.news