Splošno

Za nadomestila dobaviteljem elektrike in plina zaradi regulacije cen 296 milijonov evrov

Dobavitelji električne energije bodo po ocenah letos prejeli skupno 216,7 milijona, dobavitelji zemeljskega plina

. . .
Ljubljana, 23. marca (STA) - Dobavitelji električne energije bodo po ocenah letos prejeli skupno 216,7 milijona, dobavitelji zemeljskega plina pa skupno 79,7 milijona evrov nadomestil zaradi regulacije cen, je objavila vlada ob tem, ko je v načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila projekta nadomestil električne energije in zemeljskega plina.

"Namen ukrepa je preprečiti škodo, ki so jo oziroma jo bodo dobavitelji utrpeli zaradi regulacije cen električne energije in zemeljskega plina, za namen ohranitve konkurenčnosti in kondicije gospodarstva," os po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Cilj je dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina povrniti dejansko nastalo škodo zaradi interventnih ukrepov in regulacije cen na trgu električne energije in zemeljskega plina s subvencioniranjem stroškov za pomoč pri ohranitvi konkurenčnega položaja na trgu.
Po januarja sprejetih uredbah o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina je za sprejemanje in pregled vlog ter izdajo odločb in izplačilo sredstev dobaviteljem vsak mesec trajanja ukrepa določena družba Borzen.

V letu 2023 je za izplačilo nadomestil dobaviteljem električne energije ocenjena vrednost 216,72 milijona evrov, medtem ko je za dobavitelje zemeljskega plina vrednost ocenjena v višini 79,70 milijona evrov.

Vlada se je za regulacijo cen odločila zaradi blažitve draginje. Omejene so drobnoprodajne cene elektrike in plina za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, mala in srednje velika podjetja ter za javne zavode.

VIR: Tax Fin Lex
. . .

Editor

Avtor pri si24.news