Zdravstvo

Zdravstvena oskrba prebivalcev kljub izrednim razmeram zagotovljena

Na Ministrstvu za zdravje skrbno spremljamo razmere na terenu.

. . .
Na Ministrstvu za zdravje skrbno spremljamo razmere na terenu. Po aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah smo aktivirali Načrt odzivanja zdravstva ob naravnih in drugih nesrečah v Republiki Sloveniji. Po aktivaciji načrta se je na ministrstvu vzpostavila operativna skupina, ki ves čas spremlja situacijo, nudi podporo zdravstvenim ustanovam in sodeluje s štabom Civilne zaščite ter Dispečersko službo zdravstva, preko katere smo v stalnem stiku z zdravstvenimi domovi in bolnišnicami, ki delujejo na najbolj prizadetih območjih.


 Trenutno stanje v bolnišnicah je stabilno, večjih težav ni in večina dejavnosti se odvija nemoteno. V Psihiatrični bolnišnici Begunje, ki je bila poplavljena, poteka čiščenje in sanacija.


 Vzpostavljena je mreža pomoči med izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so pokazali izjemno solidarnost pri pomoči prizadetim regijam. Ekipe nujnih zdravstvenih služb na kritičnih področjih s svojo požrtvovalnostjo poskušajo zagotavljati nemoteno zdravstveno oskrbo, kljub izjemno težkim razmeram na terenu. Zdravstvene ustanove pa pomagajo s premestitvami pacientov in obravnavo pacientov iz drugih regij. Pri tem je ključno izvajanje dializne dejavnosti, saj veliko pacientov zaradi razmer ni moglo priti pravočasno do storitev. Tudi Zdravniška zbornica je s svojo pobudo za zbiranje ponudb za pomoč prizadetim regijam s strani zdravnikov pripomogla k čimhitrejšemu zagotavljanju potrebne pomoči. 


 Ministrstvo se zato vsem deležnikom zahvaljuje za vključenost pri zagotavljanju ustrezne zdravstvene podpore.


 Izdali smo tudi sklep, da se zaradi povečane potrebe po storitvah nujne medicinske pomoči omogoča Dispečerski službi zdravstva aktivacijo dodatnih ekip za nujne transporte evakuiranih oseb v ustrezno zdravstveno oskrbo. V prihodnjih dneh, ko se bodo razmere na cestni infrastrukturi izboljšale, je pričakovati povečan priliv pacientov v urgentne centre in bolnišnice, na kar so pristojne službe pripravljene.


 Skupaj z Ministrstvom za evropske in zunanje zadeve smo prosili Avstrijo za pomoč pri zdravstveni oskrbi oseb na območju koroške regije, do katerih je bil dostop onemogočen in je bila evakuacija iz ogroženega območja možna samo preko meje z Avstrijo. Vzpostavljeno je bilo 24 urno delovanje heliportov SB Celje in UKC Ljubljana, ki je omogočilo delovanje helikopterskega reševanja tudi v nočnem času.


 Prek centrov za duševno zdravje v zdravstvenih domovih bo zagotovljena psihološka pomoč za prizadete prebivalce in zdravstveno osebje, ki je aktivno vpleteno v reševanje.


 Na ministrstvu smo se tudi povezali tudi z Zavodom RS za transfuzijsko medicino. Zaloge krvi so stabilne, prosimo pa krvodajalce, ki se lahko varno udeležijo odvzema krvi, da se odzovejo na (SMS) povabila Rdečega križa in transfuzijske službe na krvodajalske akcije, saj obstaja možnost povečanih potreb glede na razmere v prizadetih območjih. 


 Vse prebivalce na prizadetih območjih tudi pozivamo, da spremljajo priporočila in usmeritve NIJZ v zvezi s pitno vodo in ravnanja z živili v primeru poplav.


 Uporabne povezave:

. . .

Editor

Avtor pri si24.news