Izobraževanje

Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah

Na UP FTŠ Turistici je v sredo, 25. januarja 2023, potekal simpozij "Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah Slovenije", ki predstavlja zaključno dejanje Ciljnega raziskovalnega projekta

. . .

Na UP FTŠ Turistici je v sredo, 25. januarja 2023, potekal simpozij "Sedanjost in prihodnost vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah Slovenije", ki predstavlja zaključno dejanje Ciljnega raziskovalnega projekta "Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah" (Vingatur, V5-2030 - MKGP, ARRS). Gre za kompleksen raziskovalno - razvojni projekt, ki sta ga omogočila MKGP RS in ARRS.

Na odlično obiskanem simpoziju, ki je potekal na Fakulteti za turistične študije Turistici, Univerze na Primorskem, nas je najprej nagovorila dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, zatem pa dr. Marijana Sikošek, dekanja fakultete UP FTŠ Turistice, Tatjana Buzeti, državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem z Ministrstva za gospodrstvo, turizem in šport RS, Matija Vimpolšek, dosedanji predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije ter dr. Simon Kerma, vodja projekta. Sodelovalo je več kot 10 raziskovalcev s treh univerz in petih fakultet: z Univerze na Primorskem Fakulteta za management, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Fakulteta za turistične študije Turistica, z Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta ter z Univerze v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Izpostavljen je bil pomen medsektorskega sodelovanja in povezovanja, kot tudi pomen prenosa raziskovalnih spoznanj v izobraževalne programe, v kmetijstvo in gospodarstvo.
Nova raziskovalna spoznanja in razmišljanja o vlogi in pomenu vinskega in gastronomskega turizma so bila predstavljena v enajstih predstavitvah. V prvem delu simpozija je dr. Aleš Gačnik (UP FTŠ Turistica) izpostavil mesto in vlogo turističnih kmetij v kontekstu gastronomskega turizma in razvoja turizma na podeželju; dr. Simon Kerma (UP FTŠ Turistica) in dr. Matjaž Hladnik (UP FAMNIT) sta predstavila analizo rezultatov anket z nosilci dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji; dr. Emil Juvan (UP FTŠ Turistica) je izpostavil uvide obiskovalcev turističnih kmetij skozi razumevanje potencialov razvoja enogastronomskega turizma na podeželju; dr. Dejan Cigale in dr. Barbara Lampič (UL FF) sta opozorila na to, kako se odraža trajnostni razvoj na turističnih kmetijah.

V drugem delu simpozija sta dr. Barbara Lampič in dr. Irma Potočnik Slavič (UL FF) izpostavila vinske turistične ceste kot pomemben dejavnik razvoja podeželja; dr. Igor Jurinčič, dr. Simon Kerma in dr. Aleš Gačnik (UP FTŠ Turistica) so predstavili primerjalno analizo vinskih in gastronomskih prireditev v slovenskih vinorodnih okoliših; dr. Igor Jurinčič in dr. Aleš Gačnik sta opozorila na pomen kritičnega vpeljevanja dobrih praks iz tujine v naš kulturni prostor in ob tem izpostavila izbrane primere iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske; dr. Alenka Baruca Arbeiter, dr. Matjaž Hladnik in dr. Dunja Bandelj (UP FAMNIT) so opozorili na pomen vključevanja tradicionalnih/avtohtonih sort rastlin in pasem živali v ponudbo turističnih kmetij; dr. Martina Robačer, dr. Martina Bavec in dr. Franc Bavec so spregovorili o perspektivah razvoja ekoloških turističnih kmetij; dr. Aleš Gačnik in mag. Maja Plahutnik Nahtigal (UP FTŠ Turistica) sta predstavila izsledke analize uporabe digitalnih kanalov komuniciranja turističnih kmetij s poudarkom na spletnih mestih in družbenih omrežjih; dr. Štefan Bojnec (UP FM) pa je poudaril in izpostavil pomen turističnih kmetij pri ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja.

Znanstveni simpozij je bil sklenjen s predlogi raziskovalno-razvojnih vsebin kot temeljev za oblikovanje medsektorskih ukrepov za nadaljnji razvoj vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah ter z zanimivo zaključno diskusijo.

Znanstveno - strokovni simpozij izpričuje dejstvo, da je potrebno razvoj načrtovati na osnovi celostnih multidisciplinarnih raziskav, v katerih se odraža tako mednarodno poznavanje tematike, kot tudi značilnosti terena. Prihodnost turističnih kmetij v Sloveniji pa je nedvomno odvisna od kreativnega in inovativnega medsektorskega sodelovanja kmetijstva, turizma, kulture, znanosti.

Besedilo: dr. Aleš Gačnik

Fotografiji: Janja Viher, Ekaterina Donetskaia

VIR: UP
. . .

Editor

Avtor pri si24.news