Gospodarstvo

Uredba o sončnih elektrarn pušča številna odprta vprašanja

»Na GZS podpiramo vsa vlaganja v nizkoogljične vire električne energije, vendar pa ob tem opozarjamo, da morajo uvedeni ukrepi zmanjševati administrativna bremena investitorjev.

. . .
Ljubljana, 11. april 2024 – »Na GZS podpiramo vsa vlaganja v nizkoogljične vire električne energije, vendar pa ob tem opozarjamo, da morajo uvedeni ukrepi zmanjševati administrativna bremena investitorjev. Pozdravljamo dejstvo, da uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, ki stopi v veljavo v soboto, 13. aprila 2024, kljub obvezi postavitve sončne elektrarne za velike strehe predvideva izjeme, kjer teh posegov ne bi bilo smiselno izvajati,« meni direktorica Službe za okolje, podnebje in energijo na GZS Antonija Božič Cerar. »Ob tem se nam zdi, da uredba ni najbolj jasna z vidika zahtev za obstoječe objekte, ki so opredeljeni za prednostna območja (obstoječe strehe, parkirišča ipd.). Bojimo se, da bi lahko nastopile težave pri pripravi in presoji izjem s študijo izvedljivosti,« še dodaja, saj ravno slednja terja nova znanja, za katera se bodo različni deležniki morali šele usposobiti in pridobiti izkušnje.
 
Dodatna težava je tudi distribucijsko omrežje v Sloveniji, ki na določenih lokacijah ne dovoljuje priključka novih fotovoltaičnih elektrarn (FV) na omrežje. Vzrok je šibko omrežje, ki se sicer intenzivno dograjuje, je pa v povprečju v Sloveniji 17 % vlog zavrnjenih prav iz tega razloga. Tam, kjer distribucija tega ne dovoljuje, bodo investitorji objekte lahko zgradili oz. pridobili gradbeno dovoljenje brez FV elektrarne.

VIR: GZS
. . .

Editor

Avtor pri si24.news