Splošno

Ugledna strokovnjaka s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL prejela članstvo v Inženirski akademiji Slovenije

Inženirska akademija Slovenija (IAS) je 5. junija na Brdu pri Kranju slavnostno podelila listine novoizvoljenim članom. Med najuglednejše slovenske in tuje strokovnjake s področja inženirstva in tehnologije so sprejeli 18 novih članov ter 13 izrednih članov povišali v redne.

. . .
Inženirska akademija Slovenija (IAS) je 5. junija na Brdu pri Kranju slavnostno podelila listine novoizvoljenim članom. Med najuglednejše slovenske in tuje strokovnjake s področja inženirstva in tehnologije so sprejeli 18 novih članov ter 13 izrednih članov povišali v redne. Med novimi člani je tudi prof. dr. Tatjana Isaković s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, v rednega člana pa je bil povišan še upokojeni profesor UL FGG dr. Aleš Krainer.

Prof. dr. Tatjana Isaković je vrhunska raziskovalka na področju gradbeništva, ki je dosegla mednarodno odmevne rezultate pri raziskavah gradbenih konstrukcij in potresnega inženirstva. Rezultate svojega raziskovalnega dela sproti uspešno prenaša v inženirsko prakso.

Dr. Aleš Krainer je redni profesor v pokoju, znanstveni svetnik in od leta 2019 izredni član IAS. Po osnovni izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, doktor tehničnih znanosti, znanstveni svetnik in redni profesor s področja stavbarstva.

Članstvo v IAS je visoko nacionalno in družbeno priznanje
Izvolitev za člana Akademije je visoko nacionalno in družbeno priznanje, saj je IAS poleg SAZU edina nacionalna akademija v Sloveniji, ustanovljena z zakonom. Člani IAS so najuglednejši slovenski strokovnjaki s področja inženirstva in tehnologije, s priznanimi dosežki na področju tehnološkega in znanstvenega napredka. Članstvo pa so podelili tudi tujim inženirjem/inženirkam, ki so v zadnjih letih aktivno sodelovali s slovenskimi institucijami in posamezniki.
Slovesne podelitve listin novoizvoljenim članom se je udeležil predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, ki je tudi sam član IAS.
Prof. dr. Tatjani Isaković in prof. dr. Alešu Krainerju iskreno čestitamo!

VIR: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
. . .

Editor

Avtor pri si24.news